Aarhus Universitets segl

Om Danmarks Kvægforskningscenter

Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) hører under Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, Aarhus Universitet og fungerer som både et landbrug og et forskningssted. 

Der gennemføres en række forskningsprojekter på stedet i tæt samarbejde med forskerne ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab samt forskere fra andre institutter og vidensinstitutioner. 

DKC-Burrehøjvej

DKC-Burrehøjvej er et højteknologisk kvægbrug med 240 Holstein malkekøer plus opdræt. Her er løsdriftsstalde med sengebåse, skåneopstaldning, computerstyrede foderkasser, malkestald (2x12 "side by side" med teknikkælder), flexstald samt intensiv stald med klimakamre. Læs mere om DKC's forsøgsfaciliteter... »  

Organisation

Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) er en organisatorisk sammenlægning af det tidligere Kvægbrugets Forsøgscenter (KFC) samt kvægforskningsfaciliteterne ved AU-Foulum. KFC blev etableret i 2000 af kvægbrugernes organisationer i Danmark. Centret hører under Aarhus Universitet, som har ansvaret for etablering, drift og udvikling.

Kontakt

Yderligere oplysninger om faciliteterne og mulighederne for forsknings- og udviklings samarbejde fås ved direkte henvendelse til centerleder: Jens Bech Andersen.

Jens Bech Andersen

Chefkonsulent med personaleledelse Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab

Profilbrochure