Aarhus Universitets segl

Gymnasier

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab udbyder en række faglige undervisningsforløb for gymnasieelever og -klasser med baggrund i instituttets forskning. Undervisningen er tilpasset naturvidenskabelige fag i stx, htx og hf, og indeholder eksperimentelle øvelser og faglig rammesætning.

Undervisningen afvikles på AU Viborg - Forskningscenter Foulum og gør aktivt brug af instituttets forskningsfaciliteter, udstyr og forskningsmiljø. Det er forskere og ph.d.-studerende ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, som varetager undervisningen. 

Kontakt besøgskoordinator

Seniorforsker Steen Henrik Møller


Email: besoegsservice.foulum@dca.au.dk
Tlf. 8715 7926

Undervisningsforløb for hele klasser

Der udbydes hvert år en række undervisningsforløb på gymnasieniveau på AU Viborg - Forskningscenter Foulum. Eleverne deltager i et på forhånd fastlagt forløb, hvor de bl.a. stifter bekendtskab med naturvidenskabelig metode og får større forståelse for naturvidenskaben som genre. Gymnasielærere har mulighed for at deltage i en gymnasielærerdag, hvor de kan høre mere om de undervisningstilbud og -forløb, der udbydes på AU Viborg - Forskningscenter Foulum

Læs mere her

Rundvisning

I forbindelse med et undervisningsforløb - eller som et andet tilbud ved evt. bookede forløb - er det også muligt at komme på rundvisning, evt. med indlagte øvelser, på AU Viborg - Forskningscenter Foulum.

Book en rundvisning på AU Viborg - Forskningscenter Foulum

Studieretningsprojekter 
 

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab tilbyder i perioder hjælp i forbindelse med studieretningsprojekter eller andre større skriftlige eksamensprojekter. 

Læs mere her