Aarhus Universitets segl

Profil

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab har som mål at gennemføre grundlæggende, strategisk og anvendelsesorienteret forskning inden for ernæring, sundhed og velfærd. Anvendelsesområdet er inden for husdyrproduktion, hobbydyr og humane problemstillinger.

Instituttet består af fem forskergrupper, en række temagrupper, betydelige forsøgs- og laboratoriefaciliteter og et sekretariat. Instituttet har omkring 200 medarbejdere – hvoraf cirka 50 procent er videnskabeligt personale. Instituttet har meget omfattende dyreforsøgsfaciliteter og en stor medarbejdergruppe til pasning af forsøgsdyrene og varetagelse af forsøgsaktiviteterne.

Medarbejderne har kompetencer inden for disciplinerne cellebiologi, fysiologi (fordøjelses-, reproduktions-, vækst-, laktations-, stress-, organ- og produktionsfysiologi), anvendt analytisk kemi og biokemi, ernæring, mikrobiologi, forplantningsbiologi og –teknologi, embryologi, immunologi, klinisk kemiske biomarkører og biomodellering, patobiologi, smertebiologi, etologi, veterinær epidemiologi, besætningsdiagnostik, produktionsstyring og husdyrsundhedsøkonomi. Hertil kommer kompetencerne i forsøgsfaciliteterne vedrørende forsøgsarbejde.

Instituttet bidrager væsentligt til bacheloruddannelsen Jordbrug, fødevarer og miljø, kandidatuddannelsen i Agrobiologi, Erasmus-Mundus-kandidatuddannelsen Sustainable Animal Nutrition and Feeding og Euro-league-kandidatuddannelsen Organic Agriculture and Food Systems.