Aarhus Universitets segl

Kandidat

Andre kandidatuddannelser ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab:

Euro-league double-degree

For studerende med interesse for økologisk husdyrproduktion er eliteuddannelsen (Euro-league double-degree) i Organic Agriculture en mulighed for at få en skræddersyet international uddannelse på højt niveau. Uddannelsen udbydes i samarbejde med University of Hohenheim, Tyskland, Universität für Bodenkultur i Østrig og Warsaw University of Life Sciences, Polen.

En double-degree indebærer, at du får både kandidatgrad fra Aarhus Universitet samt fra det partneruniversitet, hvor du gennemfører den øvrige del af uddannelsen.

Stærke forskningsmiljøer

Instituttets uddannelser har basis i stærke og internationale forskningsmiljøer, og underviserne er forskere, der er blandt de bedste på deres fagområder. Derfor er du som studerende sikret den nyeste og mest relevante viden.

Instituttet har en lang tradition for international udveksling og har derfor et stærkt internationalt miljø med specielt ph.d.-studerende og postdocs fra mange lande, og du vil som studerende ved instituttet blive en del af dette internationale miljø.

Jobmuligheder

Du kan få arbejde inden for den brede vifte af virksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen – nationalt og internationalt – , i konsulentvirksomheder, i kommuner, regioner, ministerier, styrelser og i EU.

Uddannelsen kan også ses som en naturlig vej ind i forskningsverdenen, hvor du kan gøre karriere som forsker. Det kan ske ved at søge optagelse på universitetets ph.d.-program enten efter det første år på kandidatuddannelsen, eller efter du har afsluttet dit speciale.