Aarhus Universitets segl

Kandidat

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab er involveret i en række kandidatuddannelser. Det drejer sig om følgende:

Instituttet udbyder endvidere kurser og muligheder for specialeprojekter for studerende på beslægtede uddannelser som Biologi, Molekylærbiologi, Molekylær ernæring og fødevareteknologi samt AgroEnvironmental Management.

Instituttet tilbyder spændende projektmuligheder og gode forhold for specialestuderende fra egne og beslægtede uddannelser, som kunne tænke sig at udføre deres speciale i vores forskningsmiljø. Interesserede specialestuderende kan finde inspiration i instituttets specialekatalog eller henvende sig til en forsker med sin egen ide.

Instituttets uddannelser har basis i stærke og internationale forskningsmiljøer, og underviserne er forskere, der er blandt de bedste på deres fagområder. Derfor er du som studerende sikret den nyeste og mest relevante viden. Instituttet har en lang tradition for international udveksling og har derfor et stærkt internationalt miljø med specielt ph.d.-studerende og postdocs fra mange lande, og du vil som studerende ved instituttet blive en del af dette internationale miljø.

For studerende med interesse for økologisk husdyrproduktion er eliteuddannelsen (Euro-league double-degree) i Organic Agriculture en mulighed for at få en skræddersyet international uddannelse på højt niveau. Uddannelsen udbydes i samarbejde med University of Hohenheim, Tyskland, Universität für Bodenkultur i Østrig og Warsaw University of Life Sciences, Polen.

En double-degree indebærer, at du får både kandidatgrad fra Aarhus Universitet samt fra det partneruniversitet, hvor du gennemfører den øvrige del af uddannelsen.

Du kan få arbejde inden for den brede vifte af virksomheder knyttet til jordbrugs- og fødevareproduktionen – nationalt og internationalt – , i konsulentvirksomheder, i kommuner, regioner, ministerier, styrelser og i EU.

Uddannelsen kan også ses som en naturlig vej ind i forskningsverdenen, hvor du kan gøre karriere som forsker. Det kan ske ved at søge optagelse på universitetets ph.d.-program enten efter det første år på kandidatuddannelsen, eller efter du har afsluttet dit speciale.