Aarhus Universitets segl

Strategi

Visionen er at være et nationalt og internationalt anerkendt Animal Science institut til løsning af fremtidige udfordringer inden for bæredygtig husdyrproduktion samt relateret forskning til gavn for human ernæring og sundhed.

Missionen er at gennemføre grundlæggende, strategisk anvendelsesorienteret forskning og innovation inden for instituttets kerneområder: sundhed,velfærd og ernæring. Aktiviteterne udgør det forskningsbaserede grundlag for ANIVETs undervisning, myndighedsbetjening og samarbejde med erhverv og industri.

Strategien for 2016-2020 inden for kerneaktiviteterne har haft stærk fokus på at styrke og videreudvikle ANIVETs forskningsmæssige indsats for at skabe, samle og formidle ny viden vedrørende bæredygtig husdyrproduktion.

Se ANIVETs strategi frem mod 2025: Department of Animal and Veterinary Sciences Strategy 2025. 

Læs strategien for Faculty of Technical Sciences frem mod 2025.