Aarhus Universitets segl

Kontakt

Kontaktoplysninger

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab
Aarhus Universitet
Blichers Alle 20
8830 Tjele
Telefon: 8715 0000
E-mail: anivet@au.dk

Medarbejdere

Instituttet har omkring 200 medarbejdere. Der er en ligelig fordeling af videnskabelige medarbejdere og teknisk-administrativt personale. Se en oversigt med instituttets medarbejdere.

Find en ekspert

Har du brug for at komme i kontakt med en forsker?  Her finder du en ekspertguide over forskere, der har et bredt kendskab til bestemte emner inden for fødevare- og jordbrug-området på Aarhus Universitet.

Besøg os

Institut for Husdyrvidenskab udbyder en række faglige undervisningsforløb for gymnasieelever og -klasser med baggrund i instituttets forskning.

Ønsker du en rundvisning på AU Foulum?