Aarhus Universitets segl

Datagruppen

Datagruppen - infrastruktur og direkte projektsupport

Datagruppen er en enhed i Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab, hvis formål er at udvikle og vedligeholde en fælles digitaliseringsinfrastruktur i forsøgsfaciliteterne og laboratorierne. Datagruppen understøtter på tværs af forskningsprojekterne digitaliseringsprocessen, der er defineret som hele vejen fra datagenerering, -fangst, -opbevaring samt klargøring af data til dataanalyse.

En fælles strategi og infrastruktur omkring digitalisering på tværs af forskningsprojekterne gør, at forskerne skal bruge færre ressourcer på egen udvikling omkring data generering, datafangst og dataopbevaring, og derved kan fokusere på det faglige i forskningsprojekterne. Samtidig sikres det, at forskningsprojekterne lever op til kravene vedr. datasikkerhed.

Ligeledes gør en fælles infrastruktur det nemmere at samle data på tværs af tidligere forskningsprojekter, således at der vil være mulighed for metaanalyser for at se sammenhænge på tvær af tidligere forskningsprojekter.

Konkret arbejdes der med:

  • optimal og sikker datafangst (basisdata) fra udstyr m.m. i forskningsfaciliteterne (stalde og laboratorieplatforme)
  • hensigtsmæssig organisering af data, effektiv datatilgang for brugere samt kvalitetssikring af data fra datafangst til datatilgang og løbende kontrol heraf
  • medvirke til optimering af ressourceanvendelse og investeringer for hensigtsmæssig dataregistrering og – administration (eks. ved indkøb af udstyr)
  • deltage direkte i forskningsprojekter med udvikling af software og hardware
  • kontakt til centrale AU-IT kolleger og systemer, samt rådgive ved indkøb af udstyr hvor digitalisering er nærværende.