Aarhus Universitets segl

Intensive stalde

Faciliteter

Intensivafsnittene på AU Viborg - Forskningscenter Foulum omfatter et areal på mere end 3.000 m2 og indeholder en bred vifte af faciliteter, som anvendes til alt fra speciel opstaldning af dyr til højt specialiserede operationsstuer.

Af specifikke faciliteter kan nævnes:
 

Kirurgisk laboratorium


Indrettet med forberedelsesrum, operationsstue, omklædningsrum og lille mødelokale/frokoststue. I operationsstuen er der mulighed for operation på to lejer med tilhørende operations- og monitoreringsudstyr. I denne operationsstue opereres dyr op til ca. 100 kg.

I faciliteterne findes ligeledes en operationsstue til større dyr. I tilknytning til operationsstuen er blandt andet løftekran og to store opvågningsbokse og stalde til overvågning af de opererede dyr.
 

Infektionsstald og isolatorer


I disse faciliteter kan der foregå forskellige former for infektionsprojekter med både små og større dyr. I tilknytning til faciliteterne er der specifikke rum med isolatorer til forsøg med specifikke vira, bakterier m.m.

Respirationskamre

Instituttet råder over en række respirationskamre, hvor dyrenes direkte udledning af klimagas, men også den udledning, der sker via dyrenes energistofskifte, kan måles.

Specielle stalde


I staldene er der mulighed for individuel styring af vand, foder, temperatur, ventilation og båsestørrelser.
 

Smådyrslaboratorium


Beregnet til gnavere (rotter og mus). Her udføres blandt andet projekter i metaboliske bure for kvantitativ indsamling af urin og afføring for forskellige størrelser af rotter.

Der findes også en insektstald, hvor der arbejdes på at optimere produktionen af insekter. 
 

Grovlaboratorier


Velegnet til forberedelse af udstyr, foder, prøveudtagninger og post mortem undersøgelser.

Frokoststuer, bad og omklædningsrum findes i tilknytning til faciliteterne.
 

Forskning og udvikling


De primære mål med aktiviteterne er at tilvejebringe grundlæggende viden om:

  • Den fysiologiske baggrund for fordøjelsen og metabolisme af næringsstoffer i hele dyret og i de forskellige væv og organer.
  • Den mellemliggende metabolisme af næringsstoffer, fysiologiske regulering, vækst, udvikling og funktion af forskellige organer og væv.
  • Biologiske mekanismer og effekt af forskellige infektiøse og immunologiske påvirkninger.
  • Grundlagsskabende og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsprojekter inden for mikrobiologi og immunologi.

På Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab findes relevante kompetencer inden for udførelse af mange slags forsknings- og udviklingsprojekter inden for mange kategorier af intensive dyreforsøg, inklusive udtagning og håndtering af foder-, mælke-, blod-, urin- og vævsprøver. Forsknings- og udviklingsprojekterne i faciliteterne har ofte et stort samarbejde med eksterne partnere samt en tæt tilknytning til andre laboratoriefaciliteter ved AU Viborg - Forskningscenter Foulum med fokus på analyse af foder, urin, blod og vævsprøver m.m.