Aarhus Universitets segl

Økohallen

Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab har i 2012 taget en økohal i brug, som giver forskerne bedre muligheder for at forske i økologisk husdyrbrug.

Baggrunden er, at forbrugerne i stigende grad køber økologiske varer. For at imødekomme den stigende efterspørgsel på økologiske madvarer satses endnu mere på at skabe ny viden om økologisk fødevareproduktion.

Hallen vil endvidere blive anvendt til at forske i heste, herunder adfærdsundersøgelser og udvikling af et økologisk hestehold.

Økohallen er på 1600 kvadratmeter og ligger i tilknytning til 43 hektar økologisk dyrkede arealer.

Økohallen og dens tilhørende areal indgår i en samlet økologisk platform på AU Viborg - Forskningscenter Foulum, som omfatter 170 hektar. Det er et areal, der anvendes til dyrkning af økologiske afgrøder og udvikling af ny markteknik.