Aarhus Universitets segl

Lis Sidelmann

Titel

Laborant, Laborant

Primær tilknytning

Lis Sidelmann

Fagområder

  • Mineral, metal, halogener v. ICP-MS
  • Udvikling af analysemetoder
  • Udarbejdelse af metodebeskrivelser
  • Lab-sikkerhed og risikovurderinger
  • Vejledning, undervisning i lab

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Profil

Jeg arbejder som laborant ved AU-Viborg med forskningsprojekter, hvor jeg bidrager med udvikling af metoder primært ved teknikken ICP-MS. Desuden analysering af alle former for matricer, såsom foder, fæces, urin, blod og biologiske prøver, fra husdyr.
I gennem mere end 35 år har jeg fået en del erfaring med laboratoriearbejde lige fra udtagning, forbehandling til analysering af forskelligartede matricer. Har opnået stor erfaring og mange kompetencer indenfor forskelligt udstyr og analyseteknikker bl.a. tørrings/frysetørringsprocesser, formalingsudstyr, aminosyrebestemmelse vha. aminoanalysator, diverse metoder på GC, HPLC, LCMDeS udstyr og bestemmelse af mineraler, metaller og halogener vha. ICP-MS.

Jeg arbejder sikkert med diverse software styringsprogrammer til alverdens udstyr og håndterer data og beregning med Excel. I Word udarbejder jeg metodebeskrivelser inkl. kemikalie sikkerhed og risikovurdering.

Vejleder AU studerende i laboratoriet og underviser i ICP-MS teknologien ved bl.a. Ph.d. kurset "Hands-On Mass Spectrometry"

Står for indkøb af f.eks. kemikalier og mindre udstyr og bidrager til udarbejdelse af udbud ved investering i større apparatur samt andre ad hoc opgaver.

Deltager i relevante kurser, webinar og uddannelser som styrker mine analytiske og personlige kompetencer.