Aarhus Universitets segl

Henrik Thers

Titel

Adjunkt, Ph.d.

Primær tilknytning

Henrik Thers

Kontaktinfo

Mailadresse

Profil

I min nuværende post doc stilling arbejder jeg med landbrugssytemer, det vil sige analyser og modellering af klima- og miljømæssige konsekvenser af den specifikke brug af dyrkningsfladen, samt husdyrholdet og de teknologier, der kan tilknyttes et landbrugssystem som fx pyrolyse, biogas og bioraffinering. Derudover har jeg beskæftiget mig med alternative afgrøder på kulstofholdige jorde (paludikultur) og udbytter, kvalitet og udvaskning fra økologiske sædskifter med kløvergræs (kvægsædskifter).

Uddannelse

Jeg underviser i faget Miljøvurdering på bedriftsniveau, hvor jeg står for den fagblok der omhandler kvælstofbalancer på bedriftsniveau. 
Jeg underviser også i det introducerende fag til landbruget, som de studerende på Agrobiologi har på første semester.

Rådgivning

I myndighedsbetjeningen har jeg blandt andet været involveret i besvarelser omkring biochar, klimaaftryk fra rapsdyrkning og senest en bestilling omkring klima- og miljømæssige konsekvenser af et øget areal med bælgplanter/proteinafgrøder i Danmark.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle