Aarhus University Seal

AU Foulum holdt aftenåbent for Akademiet for Talentfulde Unge

Én gang om året holder Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, aftenåbent i regi af Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). Her får 12 talentfulde gymnasieelever mulighed for at prøve kræfter med hands-on-forskning. I oktober 2018 fandt arrangementet sted for tredje gang med seniorforsker Stig Purup ved roret.

Gymnasieeleverne fik en autentisk oplevelse, da de udførte celleforsøg i laboratoriet.
Gymnasieeleverne fik en autentisk oplevelse, da de udførte celleforsøg i laboratoriet.

Institut for Husdyrvidenskab udfordrede gymnasieelever

Det summede af forventningsfuld aktivitet, da 12 gymnasieelever spændt mødte op på AU Foulum den 11. oktober for at deltage i et særligt forløb for talentfulde unge. Eleverne er blevet indstillet af en række gymnasier og vælger at deltage, fordi de har talentet til at blive akademisk udfordret i specielt tilrettelagte fordybelsesworkshops.

Stig Purup stod klar til at sætte kursen for eleverne sammen med sine to kolleger, laboranterne Janne Funch Adamsen og Kasper Vrangstrup Poulsen, og medicinstuderende Louise Schmidt Iversen. Sammen øste de af deres viden om tarmkræftcellers vækst.

Aftenens undervisning bød på tre linjer:

  • Opsætning af celleforsøg i laboratorie
  • Undersøgelse af almindelige celler og kræftceller i mikroskop
  • Klinisk onkologi - hvad sker der på hospitalet ifm. kræftsygdom.

Eleverne fik en autentisk oplevelse, idet de selv udførte forsøgene. Undervejs var der god tid til at dykke ned i emnet, diskutere og stille spørgsmål. Undervisernes rolle er at motivere og engagere, og de oplever, at elever er meget dedikerede og spørgelystne.

Den viden og læring, som eleverne får på ATU-aftenen, tager de med tilbage til deres respektive gymnasier og bruger som baggrundsviden i deres uddannelse der.

Stig Purup får ofte stillet spørgsmålet, hvad kræftceller laver på Institut for Husdyrvidenskab. Svaret er, at kræftceller bruges meget i laboratoriet ift. studiet af bioaktive stoffer, fordi de vokser så godt.

ATU-forløb hjælper til rette studievalg

ATU-forløbet er en win-win-situation for både eleverne og universitetet. Den autentiske oplevelse kan være med til, at de unge beslutter sig for en fremtidig studieretning, fordi de har prøvet på egen krop, hvad et naturvidenskabeligt studie går ud på. Dette kan hjælpe de unge til at vælge den rigtige studieretning og dermed begrænse frafald fra universitetet.


Yderligere oplysninger:
Seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, stig.purup@anis.au.dk