Aarhus University Seal

Forskere i ANIS markerede bogudgivelser

Forskere fra sektionen for Adfærd og stressbiologi i Institut for Husdyrvidenskab har udvidet deres forfatterskab med deltagelse som medforfattere og redaktører til fem bøger.

Ved en uformel reception i Institut for Husdyrvidenskab den 23. maj 2018 fejrede forskerne udgivelsen af de fem bøger. Fra venstre mod højre ses Janne W. Christensen, Jens Malmkvist, Lene Juul Pedersen, Mette Herskin, Margit Bak Jensen og Karen Thodberg.

De seks forfattere fra forskergruppen for Adfærd og stressbiologi øser af deres viden inden for dyreadfærd og -velfærd.

Margit Bak Jensen skriver om "The role of social behavior in cattle welfare" i bogen ""Advances in Cattle Welfare". I bogen gennemgår en række topforskere de seneste forskningsresultater inden for forståelsen af kvægvelfærd og velfærdsvurdering. Bogen gennemgår produktionssystemer og velfærdsproblemer for både malke- og kødkvæg. Den dækker betydningen af adgang til afgræsning og social kontakt samt virkning af dyr-menneske-interaktioner, smertevoldende indgreb og produktionssygdomme for kvægs velfærd.

To forfattere bidrager med kapitler til bogen "Advances in Pig Welfare". Mette Herskin bidrager med kapitlerne "Pain in pigs: Characterisation, mechanisms and indicators" samt "Pigs as laboratory animals", mens Lene Juul Pedersens kapitel hedder "Overview of commercial pig production systems and their main welfare challenges". Bogen gennemgår de væsentligste udfordringer i forhold til velfærd i moderne svinestalde og giver en grundig gennemgang af den nyeste forskning inden for vigtige indsatsområder i forhold til forbedring af velfærd hos grise  

Karen Thodberg har bidraget til et kapitel med titlen "Dyreatferd og dyrevelferd hos terapidyr" i bogen "Antrozoologi", som handler om samspillet mellem dyr og menneske. Bogen viser bredden i temaerne antrozoologi og dyreassisterede interventioner og går i dybden med bl.a. forskning i dyrs mulige helbredende effekter, dyreassisterede interventioner og velfærd hos terapidyr, hvilket er et voksende forskningsområde.

Janne W. Christensen har medvirket til en revideret udgave af den populære bog, "Equitation Science", der oprindeligt er forfattet af de to absolut førerende forskere inden for træning af heste. Bogen er en lærebog inden for det hastigt voksende område, ridevidenskab. Den nyreviderede bog indeholder et opdateret review af forskning på området, forklaring af indlæringsteori med mange praktiske eksempler og et nyt kapitel om forskningsmetoder. Bogen fokuserer på hestens velfærd og rytterens sikkerhed og henvender sig alle typer ryttere, hestetrænere, studerende og forskere med interesse i træning af heste.

I bogen "The Ethology of Domestic Animals" bidrager Jens Malmkvist med kapitlet "Behavior of foxes and mink kept for fur production". Bogen, der er en klassisk lærebog, er udkommet i en nyrevideret udgave og giver en grundig introduktion til de vigtige grundbegreber inden for dyreadfærd lige fra genetik, fysiologi, motivation, indlæring og kognition til social og reproduktionsadfærd, unormal adfærd og menneske-dyr-interaktion.