Aarhus University Seal

Husdyrforsker fra Institut for Husdyrvidenskab udpeget til Det Dyreetiske Råd

Professor Lene Munksgaard fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet er udpeget af Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen som medlem af Det Dyreetiske Råd fra juli 2016 og tre år frem.

Lene Munksgaard ønsker at fremme en debat og etisk stillingetagen om dyrevelfærd, som bygger på fakta og viden om dyrs adfærd og behov.

Som medlem af Det Dyreetiske Råd, ønsker Lene at være med til at sætte fokus på dyrevelfærd og at fremme en debat og etisk stillingetagen om dyrevelfærd, som bygger på fakta og viden om dyrs adfærd og behov.

”Dyrevelfærd er et kerneområde ved Institut for Husdyrvidenskab og jeg er rigtigt glad for at få muligheden for at bidrage med faglig viden til de etiske debatter på dette felt, da det jo er et begreb, som kan opfattes på rigtigt mange måder hos forskellige grupper af mennesker” siger Lene Munksgaard.

Oprindeligt er Lene Munksgaard uddannet agronom og PhD og har siden 1984 arbejdet som forsker. I dag er Lene professor i adfærd og dyrevelfærd samt sektionsleder for en forskergruppe, der arbejder med adfærd og stressbiologi ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Desuden har Lene været formand for Dyreværnsrådet fra 2010 og indtil rådet blev nedlagt i slutningen af 2015.

I sin forskning beskæftiger Lene sig med at undersøge sammenhænge mellem adfærdsmæssige og stressfysiologiske reaktioner hos husdyrene, samt at udvikle og anvende metoder til at kvantificere dyrenes adfærdsmæssige behov. Endvidere forskes der i, hvordan forskellige faktorer i det sociale og fysiske miljø påvirker dyrenes adfærd. Forskningen omfatter således både basal og anvendelsesorienteret forskning, og Lene har et stort kontaktnet til både danske og internationale forskere samt til landmænd og rådgivere i Danmark.

Fakta om Det Dyreetiske Råd

Opgaven for Det Dyreetiske Råd, som hører under Miljø- og Fødevareministeriet, er at følge udviklingen inden for dyreværn ud fra en etisk vurdering. Rådet kan enten på eget initiativ eller på miljø- og fødevareministerens begæring afgive udtalelser om dyreværn. Rådet udtaler sig typisk om overordnede emner og går ikke ind i enkeltsager. Rådet består af 12 medlemmer, som kommer fra blandt andet dyreværnsorganisationer, landbrugsorganisationer og Forbrugerrådet. Sammensætningen af Det Dyreetiske Råd er som følger:

·         Formand: Bengt Holst, vicedirektør i Zoologisk Have København

·         Anne Sørensen, dyrlæge i Fasanvejens Dyreklinik

·         Dorte Rebbe Schou, agronom og landmand

·         Jes Aagaard, naturvejleder i Naturstyrelsen

·         Lene Munksgaard, professor ved Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet

·         Michael Nielsen, gårdejer

·         Paolo Drostby, kontorchef i Miljø- og Fødevareministeriets veterinærkontor

·         Pernille Fraas Johnsen, chefkonsulent i Dyrenes Beskyttelse

·         Peter Mollerup, biolog og formand for Dyrenes Venner

·         Sebastian Klein, TV-vært og naturformidler i DR

·         Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Roskilde Universitet

·         Yke W. Kloppenburg-Oosterwoud, gårdejer

 Læs mere om Det Dyreetiske Råd her.


Yderligere oplysninger
:

Professor Lene Munksgaard, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Lene.Munksgaard@anis.au.dk

Tlf:  +4587157953