Aarhus University Seal

Kom til Åbent Landbrug ved AU Foulum

Har du lyst til at opleve køer, malkerobotter og computerstyrede foderkasser på tæt hold, høre om den nyeste forskning inden for kvæg og fødevarer, og se et helt nyt anlæg, der kan omdanne biomasse til råolie? Så sæt kryds i kalenderen 20. september, hvor Aarhus Universitet i Foulum åbner dørene i forbindelse med Åbent Landbrug.

Kom til Åbent Landbrug ved AU Foulum den 20. september.

Der er en masse spændende i vente, når du besøger Aarhus Universitet i Foulum. I år holder vi åbent på tre forskellige lokaliteter nemlig ved Danmarks Kvægforskningscenter, Biogasanlægget samt i bygning L38, hvor det nye HTL-anlæg fremvises. Alle tre steder vil der være masser af spændende aktiviteter og ny viden at hente fra de forskellige forskningsområder.

Danmarks Kvægforskningscenter vil der være aktiviteter for børn og voksne både ude og inde. Først og fremmest kan du opleve et moderne kvægbrug og dyrene helt tæt på. Der er klappekalve, halmlegeplads, og du kan deltage i en quiz om dyrene og forsøgene på stedet. Desuden er der smagsprøver fra Arla og Lions Club står for salg af pølser og kaffe. På høstmarkedet kan du købe varer fra de lokale producenter.

Her malkes køerne af robotter, fodres i computerstyrede foderkasser og en robot klarer rengøringen af spalterne på staldgangen. Køerne er med i en række forskningsprojekter - bl.a. kan du høre om arbejdet med at finde frem til en ny måde at fodre køerne på, der både tilgodeser køernes sundhed og samtidigt skåner miljøet og klimaet. Der demonstreres også et anlæg, som skal undersøge muligheden for at opkoncentrere mælken på gården inden den køres til mejeriet, for dermed at begrænse transportudgiften og skåne miljøet. Endvidere kan du høre om forskning i at udvikle en ny type kælvningsbokse, som både tilgodeser køernes naturlige adfærd og letter staldpersonalets arbejde.

På oversigtsplatformen i kostalden er der en stand, hvor du kan høre om interessante emner fra fødevareforskningen ved AU, bl.a. om forskning i grøn stevia samt chokoladekvalitet.

På biogasanlægget i Foulum vil der være rundvisning for de besøgende. Derudover står forskerne klar til at fortælle om den aktuelle forskning ved biogasanlægget – eksempelvis om delvis økologisk drift af biogasanlægget; lagring af vindmøllestrøm på naturgasnettet vha. biogas; halm som råvare til biogasproduktion; sukker i gyllen samt ikke mindst om afgasset gylle i svampeproduktionen. Desuden vil der blive fremvist køretøjer og maskiner på markerne omkring biogasanlægget.

I bygning L38 på AU Foulum kan du se og høre om et nyt anlæg (et såkaldt HTL-anlæg), som kan omdanne biomasse til råolie. Endvidere kan du høre forskerne fortælle om, hvordan man kan udvinde protein fra grøn biomasse. I hallen vil ”Biocluster” og ”Inbiom” være til stede, som er hhv. et initiativ og innovationsnetværk med fokus på omstilling til bioøkonomi.

Mød op og få en spændende og lærerig dag ved AU Foulum den 3. søndag i september. Dørene er åbne fra kl. 10 – 16.

Flere oplysninger

Linda Søndergaard Sørensen
Institut for Husdyrvidenskab, AU
E-mail: lindas.sorensen@anis.au.dk