Aarhus Universitets segl

Erhvervsprojekt-SEGES

Mød specialkonsulent Thomas Sønderby Bruun, SEGES Svineproduktion. Han fortæller her om SEGES' udbytte af at have en studerende til at skrive erhvervsprojekt.

Thomas Sønderby Bruun er specialkonsulent ved SEGES HusdyrInnovation. Han har været kontaktperson for agrobiologi-studerende Signe Emilie Nielsen, der har skrevet erhvervsprojekt ved SEGES. Her fortæller han om SEGES' udbytte og erfaringer:

 

 

Hvilket udbytte har SEGES haft ved at have en studerende til at lave erhvervsprojekt?

"For SEGES Svineproduktion har udbyttet været, at vi, med den studerendes indsats, fik undersøgt om uldtrøjer til nyfødte grise med lav fødselsvægt kunne reducere dødeligheden. En trend med at give nyfødte grise uldsokker på spredte sig i en del besætninger, og der var ingen konkrete dokumenterede resultater – men det krævede en ekstra indsats at klippe sokker til, og give grisene disse på, så SEGES havde en stor interesse i at få dokumenteret effekten – specielt fordi andre forsøg har vist, at det at aftørre en gris lige efter fødsel faktisk kan øge dødeligheden". 

"Samtidig er det inspirerende som projektleder, at der kommer en studerende med et ønske om at lave et projekt der kunne gøre en forskel på staldgangen! Signe samlede litteratur sammen, og hendes litteraturdel gav nye vinkler og genopfriskede viden. Endelig understøttede projektet det i forvejen fantastiske samarbejde SEGES Svineproduktion har med seniorforsker Peter Kappel Theil, Aarhus Universitet – og både Peter og jeg havde stor fornøjelse af de faglige snakke der udsprang af projektet, og de møder og snakke der var om projektet".

Hvad kræver det af en arbejdsplads at have en studerende til at lave erhvervsprojekt?

"Jeg tror det væsentligste er, at arbejdspladsen har lysten til at inspirere og lade sig inspirere. Desuden er en konkret idé en klar fordel, for at erhvervsprojektet bliver nærværende og interessant. Det er vigtigt at virksomheden har tiden til at engagere sig i projektet, både i planlægningsfasen og i fasen, hvor selve projektet skal tage form. Timerne med vejledning skal være noget, der afsættes tid til, og aftaler skal overholdes – begge veje".

Vil du anbefale andre virksomheder/arbejdspladser til at have en studerende til at skrive erhvervsprojekt og hvis ja - hvorfor?

"Ja, indenfor jordbrugssektoren er der rig mulighed for at grave et spadestik dybere, og her er erhvervsprojektet en kærkommen mulighed for at få en engageret studerende til at bidrage. Man skal huske, at den studerende kan bidrage både indenfor allerede fastlagte aktiviteter, eller bidrage som et ”wild card”.

"Sidstnævnte var det SEGES, i samarbejde med Aarhus Universitet, valgte, da aktiviteten ikke var planlagt før chancen bød sig – og med det arbejdskrævende i at veje mange grise ved fødsel, var det ikke et projekt, der lå lige til højrebenet. Men Signe gjorde det muligt og bidrog til at gennemføre noget, som ellers aldrig var blevet undersøgt ordentligt – og dermed sikrede Signe, at der kom ny viden på bordet!"

Har du en idé til et erhvervsprojekt? Så ring eller skriv til:

Erhvervskontakt

Eva Søndergaard

Fundraiser Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - ANIVET Sekretariat

 

"Det væsentligste er, at arbejdspladsen har lysten til at inspirere og lade sig inspirere. Desuden er en konkret idé en klar fordel, for at erhvervsprojektet bliver nærværende og interessant".


"Samtidig er det inspirerende som projektleder, at der kommer en studerende med et ønske om at lave et projekt, der kan gøre en forskel på staldgangen!"


Specialkonsulent Thomas Sønderby Bruun, SEGES HusdyrInnovation