Aarhus Universitets segl

Udendørs anlæg

Det udendørs anlæg er opdelt i mindre indhegninger (hønsegårde) ved hjælp af flytbare hegn og overdækning. Herved er der mulighed for rotation (sædskifte) på arealet. Der anvendes typisk mindst 3 indhegninger pr. forsøgsbehandling. I hver indhegning er der en hytte med redekasser, fodertrug og vandforsyning. Anlægget er opbygget og drives efter de økologiske principper.