Aarhus Universitets segl

Kvæg

Forsøgsfaciliteter på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) ved AU Viborg - Forskningscenter Foulum

DKC omfatter følgende forsøgsfaciliteter:

 • 240 malkekøer (Holstein) plus opdræt
 • Produktionslignende stalde (forsøgskostald med mulighed for opdeling i otte hold á 12 køer og to hold af 70 køer)
 • Computerstyrede foderkasser
 • Malkestald med 2x12 "side by side" med teknikkælder
 • Skåneopstaldning til køer omkring kælvning
 • Flexstald (med både isoleret og uisoleret sektion) til kvæg i alle aldersgrupper
 • Intensivstald med fire klimakamre samt 20 enkeltdyrsbokse til multi-fistulerede køer 
 • Automatiske og intensive registreringer af basisdata på alle dyr for bl.a.:
  • Foderoptagelse og ædeadfærd
  • Mælkeydelse og -egenskaber
  • Koens vægt, aktivitet og adfærd

Nye kvægforskningsfaciliteter ved AU Foulum

Danmarks Kvægforskningscenter har været i gang med en omfattende modernisering i 2019/2020. Det nye og moderne forsøgscenter er nu samlet ét sted nemlig på det nuværende DKC-Burrehøjvej i Foulum.
Læs mere i artiklerne:

Flot og unikt kvægforskningscenter ved AU Foulum, oktober 2020

Køerne på DKC rykker sammen om et nyt og fremtidssikret forskningscenter, juni 2019.Ny intensivstald og fleksstald