Aarhus Universitets segl

Undervisningsforløb på gymnasieniveau

AU Viborg er i gang med at udvikle en række nye tilbud der repræsenterer forskningen indenfor Husdyrvidenskab, Veterinærvidenskab og Plante- og Fødevarevidenskab.
Tilbuddene vil blive annonceret på hjemmesiden snarest.


Klassebesøg

Klassebesøget på AU Viborg indledes med en kort introduktion om AU Viborg, Forskningscenter Foulum, og derefter en introduktion af det forskningsemne, som klassen har valgt at deltage i, hvorefter eleverne får mulighed for at se og høre om forskningssamarbejdet i laboratoriet.

Besøget afsluttes med en fælles opsamling.

Kontakt besøgskoordinator

Seniorforsker Steen Henrik Møller


Email: besoegsservice.foulum@dca.au.dk
Tlf. 8715 7926