Aarhus Universitets segl

Undervisningsforløb på gymnasieniveau

Der udbydes hvert år en række undervisningsforløb på gymnasieniveau på AU Viborg. Eleverne deltager i et på forhånd fastlagt forløb, hvor de bl.a. stifter bekendtskab med naturvidenskabelig metode og får større forståelse for naturvidenskaben som genre.    


Undervisningsforløb på AU Viborg

Et undervisningsforløb på AU Viborg er talentmotiverende undervisning og består af fire trin.

 • Et samlet klassebesøg med introduktion til naturvidenskabelig metode, laboratoriet og forskningsgruppen.
 • En Ambassadørdag for udvalgte elever der arbejder med det valgte emne i laboratoriet.
 • De udvalgte elever præsenterer data hjemme på klassen fra Ambassadørdagen til brug i undervisningen

I et undervisningsforløbet indgår således:

 • Lærerens forberedelse af eleverne hjemme
 • Et klassebesøg omhandlende et centralt emne på AU Viborg (varer typisk 2,5 time)
 • Efterfølgende udvælges enkelte elever til at deltage i en Ambassadørdag på AU Viborg. Eleverne vil indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT) hvor de laver teoretiske og praktiske øvelser.  De udvalgte elever præsenterer data og erfaringer hjemme på klassen til brug i undervisningen.
 • Vejledning til udvælgelse af elever til ambassadørdag

Klassebesøg

Klassebesøget på AU Viborg indledes med en kort introduktion om AU Viborg, Forskningscenter Foulum, og derefter en introduktion af det forskningsemne, som klassen har valgt at deltage i, hvorefter eleverne får mulighed for at se og høre om forskningssamarbejdet i laboratoriet.

Besøget afsluttes med en fælles opsamling.

Ambassadørdag

Efter klassebesøget udvælger læreren 2-3 elever til at indgå i et Ung-Forsker-Team (UFT) og deltage i Ambassadørdagen på AU Viborg. Ambassadørdagen bygger videre på det valgte emne for klassedagen.

De udvalgte elever vil på dagen gennemgå et særligt forløb i tæt samarbejde med forskerteamet. Forløbet i laboratoriet er tæt knyttet til klasseundervisningen hjemme på skolen, og det er de udvalgte elevers opgave at videreformidle de metoder, data og informationer, de får i laboratoriet til resten af klassen. Dermed kan klassen lave en fælles protokol, samt beregne, diskutere og perspektivere resultaterne.

Hermed opnår eleverne faglig udfordring, autenticitet i opgaven og arbejdsformen, og der skabes en synergi mellem det eksklusive talentudviklingsforløb og den talentudviklende undervisning på klassen.

Udvælgelsen sker på baggrund af en snak i klassen om, hvilke egenskaber der gør sig gældende for at indgå i et Ung-Forsker-Team samt udfyldelsen af et udvælgelsesskema. Der er særligt fokus på "Den stille elev"/det skjulte talent, da forskning har vist, at denne elevgruppe kan rykke sig markant.

Forløb A: Bioaktive stoffer i fødevarer

Forløbet indeholder følgende elementer

 • Naturvidenskabelig metode
 • Introduktion til bioaktive stoffer og deres effekt på mennesker og dyr

Fødevarer indeholder stoffer, der kan have positive eller negative virkninger på mennesker og dyrs sundhed. Disse stoffer kaldes bioaktive stoffer og kan fx have en forebyggende effekt på sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme.

Ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab anvender vi cellekulturer til at undersøge, hvilke bioaktive stoffer der findes i vores fødevarer, og hvilken effekt de har på menneskers og dyrs sundhed.

Ved hjælp af cellekulturer opsættes et forsøg, hvor de udvalgte elever måler effekten af bioaktive stoffer i forskellige typer mælk fluormetrisk på væksten af humane tarmceller. Endvidere studeres både normale celler og kræftceller i mikroskop. De udvalgte elever får resultater fra forsøget samt billedmateriale med forskellige typer celler med tilbage til skolen.

 • Målgruppe: Biologi, Bioteknologi og Teknikfag
 • Omfang: 1 dag

Forløb B: Bioraffinering af græs - protein til foder og fødevarer

Forløbet indeholder følgende elementer:

 • Naturvidenskabelig metode
 • Naturvidenskabens natur
 • Introduktion til bioraffinering og brugen af græs som proteinkilde til mennesker og dyr
   

Kan vi udnytte vores græs bedre, måske trække flere højkvalitetsprodukter ud fra græs?

Der er en stor efterspørgsel på bæredygtige proteinkilder både som foder til vores produktionsdyr, men også som protein i fødevarer. Ved Aarhus Universitet arbejder vi på at trække protein ud af det græs og kløver (bioraffinering), som dyrkes på markerne omkring os, og vi undersøger kvaliteten af proteinet. Forløbet vil fokusere på teorien bag bioraffinering, selve produktionen af protein, og hvordan vi tester, om vi har så høj kvalitet, at proteinet kan bruges til foder og fødevarer. De udvalgte elever skal selv lave højkvalitetsprotein til fødevarer ud fra græs og måle udbyttet. Desuden skal vi regne lidt på samt diskutere foderkvaliteten af forskellige proteinkilder. Eleverne får resultaterne fra forsøgene med hjem.

 • På klassedagen fokuserer vi på: Gennemgang af bioraffinering af græs, og hvordan vi tester, om kvaliteten af det producerede protein er god nok til foder og fødevarer. Eleverne skal røre, dufte og evt. smage produkterne.  
 • På Ambassadørdagen arbejder de udvalgte elever med selv at lave protein ud fra græs, som kan bruges til fødevarer, samt måle udbyttet af processen. Vi skal regne på og diskutere, hvorfor/hvorfor ikke forskellige proteinkilder er gode til foder og fødevarer.

Målgruppe: Biologi, bioteknologi, kemi og teknikfag

Omfang: 1 dag

 

Kontakt besøgskoordinator

Seniorforsker Steen Henrik Møller


Email: besoegsservice.foulum@dca.au.dk
Tlf. 8715 7926