Aarhus Universitets segl

Undervisningsforløb på gymnasieniveau

Der udbydes hvert år en række undervisningsforløb på gymnasieniveau på AU Viborg. Eleverne deltager i et på forhånd fastlagt forløb, hvor de bl.a. stifter bekendtskab med naturvidenskabelig metode og får større forståelse for naturvidenskaben som genre.    


Undervisningsforløb på AU Viborg

Et undervisningsforløb på AU Viborg indeholder følgende:

 • Et samlet klassebesøg med introduktion til naturvidenskabelig metode, laboratoriet og forskningsgruppen (varer typisk 2,5 time).

Klassebesøg

Klassebesøget på AU Viborg indledes med en kort introduktion om AU Viborg, Forskningscenter Foulum, og derefter en introduktion af det forskningsemne, som klassen har valgt at deltage i, hvorefter eleverne får mulighed for at se og høre om forskningssamarbejdet i laboratoriet.

Besøget afsluttes med en fælles opsamling.

Kontakt besøgskoordinator

Seniorforsker Steen Henrik Møller


Email: besoegsservice.foulum@dca.au.dk
Tlf. 8715 7926

Forløb A: Bioaktive stoffer i fødevarer

Forløbet indeholder følgende elementer

 • Naturvidenskabelig metode
 • Introduktion til bioaktive stoffer og deres effekt på mennesker og dyr

Fødevarer indeholder stoffer, der kan have positive eller negative virkninger på mennesker og dyrs sundhed. Disse stoffer kaldes bioaktive stoffer og kan fx have en forebyggende effekt på sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme.

Ved Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab anvender vi cellekulturer til at undersøge, hvilke bioaktive stoffer der findes i vores fødevarer, og hvilken effekt de har på menneskers og dyrs sundhed.

Ved hjælp af cellekulturer opsættes et forsøg, hvor de udvalgte elever måler effekten af bioaktive stoffer i forskellige typer mælk fluormetrisk på væksten af humane tarmceller. Endvidere studeres både normale celler og kræftceller i mikroskop. De udvalgte elever får resultater fra forsøget samt billedmateriale med forskellige typer celler med tilbage til skolen.

 • Målgruppe: Biologi, Bioteknologi og Teknikfag
 • Omfang: 1 dag

Forløb B: Bioraffinering af græs - protein til foder og fødevarer

Forløbet indeholder følgende elementer:

 • Naturvidenskabelig metode
 • Naturvidenskabens natur
 • Introduktion til bioraffinering og brugen af græs som proteinkilde til mennesker og dyr
   

Kan vi udnytte vores græs bedre, måske trække flere højkvalitetsprodukter ud fra græs?

Der er en stor efterspørgsel på bæredygtige proteinkilder både som foder til vores produktionsdyr, men også som protein i fødevarer. Ved Aarhus Universitet arbejder vi på at trække protein ud af det græs og kløver (bioraffinering), som dyrkes på markerne omkring os, og vi undersøger kvaliteten af proteinet. Forløbet vil fokusere på teorien bag bioraffinering, selve produktionen af protein, og hvordan vi tester, om vi har så høj kvalitet, at proteinet kan bruges til foder og fødevarer. De udvalgte elever skal selv lave højkvalitetsprotein til fødevarer ud fra græs og måle udbyttet. Desuden skal vi regne lidt på samt diskutere foderkvaliteten af forskellige proteinkilder. Eleverne får resultaterne fra forsøgene med hjem.

 • På klassedagen fokuserer vi på: Gennemgang af bioraffinering af græs, og hvordan vi tester, om kvaliteten af det producerede protein er god nok til foder og fødevarer. Eleverne skal røre, dufte og evt. smage produkterne.  
 • På Ambassadørdagen arbejder de udvalgte elever med selv at lave protein ud fra græs, som kan bruges til fødevarer, samt måle udbyttet af processen. Vi skal regne på og diskutere, hvorfor/hvorfor ikke forskellige proteinkilder er gode til foder og fødevarer.

Målgruppe: Biologi, bioteknologi, kemi og teknikfag

Omfang: 1 dag