Aarhus University Seal

Nitrat i foderet til malkekøer mindsker metanudledningen mærkbart

Nye undersøgelser ved Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum viser, at tilsætning af nitrat til foderet kan reducere udledningen af metan med op til 23 %, uden at køernes sundhed påvirkes negativt.

Tilsætning af nitrat i foderet til malkekøer er fundet som et særdeles potent virkemiddel, der overgår effekten af ændringer i rationens indhold af normale fodermidler. 

Det viser resultaterne fra et forsøg udført af forskere ved Institut for Husdyrvidenskab, AU, som har undersøgt effekten af stigende indhold af calciumnitrat i rationen på næringsstoffernes fordøjelighed og produktionen af metan.

Udledningen af metan kunne reduceres med op til 23 %, uden at foderets fordøjelighed samt køernes sundhed blev påvirket negativt. Denne reduktion er ganske betragtelig og højere end der hidtil er fundet ved at ændre på foderrationens sammensætning.

Læs mere i Ny Kvægforskning, juni 2015