Aarhus University Seal

AU-Foulums køer leverer ”mærket” mælk til humant kostforsøg

Køer fra den intensive forsøgsstald på Danmarks Kvægforskningscenter ved AU-Foulum har leveret en helt særlig og dyrebar mælk, som indeholder ”mærket protein”, der skal bruges i et humant kostforsøg. Målet er at undersøge, hvordan menneskers alder indvirker på kroppens udnyttelse af mælkeprotein.

En af DKC's køer gøres klar til infusion med sporstof, som efterfølgende vil producere mælk med "mærket" protein. Foto: Linda S. Sørensen
Én af DKC's køer gøres klar til infusion med sporstof. Koen vil efterfølgende producere mælk med "mærket" protein. Foto: Linda S. Sørensen
Væske med sporstof under omrøring i AU-Foulums laboratorie. Foto: Linda S. Sørensen
Væske med sporstof under omrøring i AU-Foulums laboratorie. Foto: Linda S. Sørensen

Der hersker en intens stemning i forsøgsstalden på Danmarks Kvægforskningscenter (DKC) på dagen, hvor produktionen af ”mærket mælk” til forskningsprojektet ”Milk protein utilisation and age” skal begynde. Køerne står fredeligt side om side, og imens arbejder forskere og forsøgsmedarbejdere roligt og koncentreret med at klargøre en infusion med to naturligt forekommende sporstoffer (fenylalanin og leucin tracer), samtidigt med, at køerne skal malkes. Køerne mærker ingenting, men der er konstant overvågning på for at sikre, at alt forløber, som det skal. Heldigvis er det noget, projektmedarbejderne har god erfaring i at udføre. Meningen med det hele er at producere en specialmælk, der indeholder aminosyrer, som kan spores og dermed bruges i et humant kostforsøg.

Det overordnede formål med projektet er at undersøge, hvordan mennesker optager og fordøjer protein på forskellige alderstrin. Noget tyder på, at der med alderen sker en ændring i mave-tarm-systemet, som både påvirker fordøjelsen og absorptionen af aminosyrer. Derfor fokuserer dette projekt på at undersøge, hvordan fordøjelsen af protein og optagelsen af aminosyrer forløber hos den ældre gruppe og sammenholde det med den yngre gruppe mennesker.

Produktion af mælk mærket med sporstof

Den måde, hvorpå man kan undersøge dette, er at mærke noget protein med et sporstof. Dette foregår i praksis ved, at fire af DKC’s højtydende Holstein malkekøer infuseres med sporstofferne (aminosyretracerne D5-fenylalanin og D3-Leucin) i tre dage, hvor de malkes tre gange dagligt i fire dage. Den producerede mælk indeholder protein med de særlige sporstoffer. Den mærkede mælk hentes efterfølgende af ARLA Foods, som står for den videre behandling af mælken, inden den skal bruges i det humane kostforsøg. Hele dette arbejde udføres i et samarbejde under Arla Food for Health, som er et partnerskab imellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Arla Foods med en fælles vision om at afdække sundhedseffekter af mejeriprodukter og mælkebaserede ingredienser.

De fire køer på Danmarks Kvægforskningscenter lige før forsøgsstart. Foto: Linda S. Sørensen

De fire køer på Danmarks Kvægforskningscenter klar til forsøgsstart. Foto: Linda S. Sørensen


Det humane kostforsøg

I den videre del af projektet skal to grupper raske mennesker, bestående af henholdsvis unge (<25 år) og ældre (> 70 år), indtage mælken i et nøje tilrettelagt kostforsøg. Herpå kan aminosyrernes/proteinernes skæbne følges igennem hele optagelses- og fordøjelsesprocesserne hos de to aldersgrupper.

Optagelsen af protein har generelt samfundets interesse i forhold til at kunne informere om proteinkvalitet og tilstrækkeligt proteinindtagelse i sammenhæng med menneskers specielle behov samt ved aldring. Projektet forventer at kunne levere ny viden til brug i den kommercielle produktion af fødevareprodukter målrettet ældre såvel som yngre befolkningsgrupper.

Flere oplysninger

Professor Peter Lund, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

Mail: Peter.Lund@anis.au.dk

Ph.D.-stud., cand.scient. Mikkel Jensen, Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Mail: mikkel.jensen@regionh.dk