Aarhus University Seal

Danmarks Kvægforskningscenter har fået nyt system, der kan måle klimagasser fra køerne direkte i løsdriften

DKC fik i sommeren 2020 installeret et amerikansk udviklet GreenFeed-system - en flytbar foderstation, som er udviklet til at måle udledningen af klimagasser fra drøvtyggere i løsdrift enten inden- eller udendørs.

På billedet ses de to ny GreenFeed-enheder i kostalden på DKC. Systemet kan måle køernes metanudledning imens køerne får lidt kraftfoder. Foto: Morten Maigaard Sørensen.
På billedet ses de to ny GreenFeed-enheder i kostalden på DKC. Systemet kan måle køernes metanudledning imens køerne får lidt kraftfoder. Foto: Morten Maigaard Sørensen.

I staldene på DKC har vi nu færdiggjort installationen og den første egentlige afprøvning af vores nye GreenFeed-udstyr til at måle og kvantificere udledning af drivhusgasser, der stammer fra køernes fordøjelse.

Vi har allerede mange års solid erfaring med at måle køernes udledning af klimagasser fra målinger på køer i de fire respirationskamre i DKC’s intensivstald, hvor vi kan lave meget nøjagtige målinger på fire køer ad gangen.

Systemets fordele

Med det nye GreenFeed-system har vi mulighed for at måle på rigtigt mange køer ad gangen, og i længere perioder mens de går i en almindelige kostald med løsdrift. Det giver os for eksempel rigtigt gode muligheder for at undersøge, hvordan forskellige fodersammensætninger og -tilsætningsstoffer påvirker køernes metanproduktion i et setup, der direkte afspejler de faktiske forhold i en moderne mælkeproduktion. Systemet er fleksibelt og flytbart, så det kan også bruges i eventuelle afgræsningssystemer.

Ligeledes har vi mulighed for at opbygge et solidt datasæt med mange køer, til at undersøge eventuelle fænotypiske (dvs. genetiske og miljømæssige) sammenhænge mellem køer, der producerer relativt meget eller lidt metan. På den måde er grundlaget på plads for unikke og gode synergier mellem resultater opnået i respirationskamre og resultater opnået med GreenFeed i produktionssystemet. Det kan gøre os meget klogere på, hvordan vi løser klimaudfordringerne i dansk mælkeproduktion.

Sådan virker GreenFeed-systemet

GreenFeed-systemet virker som en flytbar foderstation, hvor en lille smule kraftfoder lokker køerne til at besøge GreenFeed-enheden. Enheden måler så den enkelte kos ”real-time” udledning af metan, kuldioxid og brint fra koens udåndingsluft under det pågældende besøg. Kraftfoderet kan doseres i meget små portioner og over flere minutter. På den måde sikrer vi os, at koens besøg er lange nok til at få en repræsentativ måling af hendes aktuelle produktion af gasserne. Med flere dages målinger, jævnt fordelt henover døgnet, får vi et rigtig godt estimat på koens daglige produktion af gasserne. Det kan vi så sammenholde med den individuelle kos fodring, mælkeproduktion eller andre parametre, som vi ønsker at undersøge.

Første fodringsforsøg med GreenFeed afsluttet med succes

Det første forsøg på DKC, hvor GreenFeed-systemet blev brugt, er netop succesfuldt afsluttet i slutningen af januar 2021. Forsøget var et større fodringsforsøg med 48 malkekøer, der blev fodret med forskellige tilsætningsstoffer i forskellige kombinationer, for at reducere metanproduktionen. Alle 48 køer besøgte velvilligt GreenFeed-enhederne med passende hyppighed. Det har resulteret i over 25.000 gode besøg, hvor der er lavet unikke målinger, som kan bruges til at kvantificere foderbehandlingernes effekt.

Finansiering

Indstallationen af GreenFeed-systemet på Danmarks Kvægforskningscenter er med stor tak støttet af Foreningen PlanDanmark og Gluds Legat.

Mere information

Ph.d.-studerende Morten Maigaard Sørensen

E-mail: morten.m.sorensen@anis.au.dk