Aarhus University Seal

En uudforsket del af N-omsætningen i malkekøer er blevet afdækket

I et forsøg på at afdække nye måder til at forbedre kvælstofeffektiviteten i malkekøer er det i et Ph.D. studie blevet undersøgt, hvordan og i hvilke former mikrobielt DNA/RNA bliver omsat og udnyttet af koen. Omkring 20 % af det totale mikrobielle kvælstof er bundet i mikrobielt DNA/RNA. De overordnede resultater viser, at det generelt er svært at manipulere med køernes udnyttelse af det kvælstof, der er bundet i mikrobielt DNA/RNA, men at dele af det omsatte mikrobielle kvælstof bliver genanvendt i leveren.

Normalt vil vi gerne have en høj mikrobiel proteinforsyning hos vores køer da det nedsætter behovet for indkøbt protein. Men en af ulemperne ved mikrobielt protein er, at omkring 20 % af det totale mikrobielle kvælstof ikke er bundet i renprotein men i mikrobielt DNA/ RNA. Purin- og pyrimidinmetabolitter stammer fra mikrobielt DNA/RNA dannet i vommen hos malkekøer. Disse metabolitter indeholder store mængder af kvælstof, men når de nedbrydes i og optages fra tyndtarmen, er deres skæbne stort set ukendt.

For at forsøge at afdække nye måder til at forbedre kvælstofeffektiviteten i malkekøer på er det, i et Ph.D. studie ved Institut for Husdyrvidenskab, AU, blevet undersøgt, hvordan og i hvilke former disse puriner og pyrimidiner og deres kvælstof bliver optaget fra koens tyndtarm og nedbrudt og frigivet eller nedbrudt og genanvendt i leveren.

I to forsøg med multikateriserede malkekøer, et foretaget på AU og et på University of Reading (UK), er det blevet vist, at omsætningen af purinerne og pyrimidinerne i koen er forskellige på trods af, at de har den samme nedbrydningsvej. 

Studiet viser, at det formentlig er svært at manipulere med køernes udnyttelse af det kvælstof, der er bundet i mikrobielt DNA/RNA, specielt det bundet i purinfraktionen.

Læs den fulde artikel i Ny Kvægforskning, april 2015