Aarhus University Seal

Grise kan gøre os klogere på livsstilssygdomme

I et stort projekt finansieret af Innovationsfonden har forskere og erhverv i samarbejde udviklet en fedme-grisemodel, der kan bruges til at undersøge, om protein- og fiberrig kost kan bidrage til at forbedre tilstanden for mennesker med metabolisk syndrom.

En af hensigter med projektet har været at udvikle en grisemodel med metaboliske anormaliteter svarende til det, man ser hos mennesker. Foto: Jesper Rais, AU Foto
En af hensigter med projektet har været at udvikle en grisemodel med metaboliske anormaliteter svarende til det, man ser hos mennesker. Foto: Jesper Rais, AU Foto

I den vestlige verden har 20-25 procent af den voksne befolkning metabolisk syndrom, hvilket øger risikoen for hjertekarsygdomme og type-2 diabetes markant. En af årsagerne er, at vi spiser for usund og meget energirig mad. 

Professor Knud Erik Bach Knudsen fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet leder forskningsprojektet MERIT, hvor forskere fra Danmark, USA og Norge i samarbejde med erhvervet undersøger, om protein- og fiberrig kost kan bidrage til at forbedre tilstanden for folk med metabolisk syndrom.

Undersøgelserne i projektet er dels foretaget på mennesker med metabolisk syndrom, og dels på grise, der er blevet tildelt en energitæt diæt. En af hensigter med projektet har været at udvikle en grisemodel med metaboliske anormaliteter svarende til det, man ser hos mennesker.

- Det muliggør dels, at vi kan foretage detaljerede undersøgelser af de molekylære ændringer i kroppens væv og organer, der er en konsekvens af den usunde levevis, samt mulighederne for gennem diæt at ændre de negative konsekvenser af en usund levevis tidligere i livet. Dette er nyttig viden - også for mennesker, idet grise og mennesker fysiologisk ligner hinanden meget, siger Knud Erik Bach Knudsen.

De undersøgte diæter består af bioaktive proteiner fra valle og fibre fra hvedeklid, der er blevet enzymbehandlet for at øge bioaktiviteten. På længere sigt er et af målene at udvikle sunde fødevarer, der kan modvirke udviklingen af fedmerelaterede metaboliske anormaliteter hos mennesker.

Grisene bliver undersøgt

Projektet blev påbegyndt i 2015, og griseforsøgene er gennemført. Men selv om grisene er blevet meget fede, er forskerne først nu ved at undersøge, om de decideret har udviklet metabolisk syndrom. De humane forsøg er ligeledes gennemført, og konsekvenserne af de forskellige diæter på de metabolske parametre er ved at blive undersøgt.

Der venter derfor fortsat et stort analysearbejde, hvor der ud over blodprøver og målinger af ændringer i vægt også er taget afføringsprøver for at studere diæternes indvirkning på mikrobiota, ligesom der i forbindelse med afslutningen af forsøget med grise er taget en række prøver fra væv og organer.

- Eftersom diætinterventionerne hos mennesker og grise er identiske, vil vi som de første være i stand til at lave sammenlignende undersøgelser på mennesker og grise, siger Knud Erik Bach Knudsen.


Yderligere oplysninger

Projektet foregår i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, University of California, Davis, Norwegian University of Life Science, Arla Food/Arla Food Ingredients, Lantmännen og DuPont. Projektet har et samlet budget på 23 mio. kroner. Heraf er 17,5 mio. kroner bevilget af Innovationsfonden.

Kontakt
Professor Knud Erik Bach Knudsen
Institut for Husdyrvidenskab, AU
Mail: knuderik.bachknudsen@anis.au.dk
Telefon:  8715 8063
Mobil: 2064 7598