Aarhus University Seal

Hvordan påvirker steroidhormoner hestes konkurrencepræstationer?

Et nyligt afsluttet ph.d.-studie har bidraget med ny viden om sammenhænge mellem hestens frygtsomhed, dens præstation under konkurrence, og koncentrationen af steroidhormoner.

Forskningsresultater peger på, at en højere koncentration af testosteron hos heste er forbundet med lavere puls og mindre frygtreaktion. Foto: Colourbox.

For at præstere på topplan ved dressur- og springkonkurrencer skal sportsheste have de fysiske forudsætninger for at udføre opgaven, de skal være i god fysisk form og have viljen til at udføre de opgaver, som rytteren kræver af dem. Evnen til at lære og til at respondere korrekt på forskellige stimuli har ofte direkte indflydelse på hestens anvendelighed og værdi.

Mange avlsforbund har specifikke karaktertræk inkluderet i deres avlsmål og et karaktertræk som frygtsomhed har været forbundet med nedsat præstation. Studier af humane atleter har vist, at et øget niveau af både kortisol og testosteron kan påvirke præstation, både fysisk og mentalt. Der findes dog meget få studier om forholdet mellem steroid hormoner, temperament og præstation hos sportsheste.

 

Et ph.d.studie ved Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab har derfor haft følgende  formål:

  • at undersøge forholdet mellem steroidhormonkoncentrationen hos unge sportsheste og de resultater, hestene opnåede i konkurrence,
  • at undersøge forholdet mellem steroidhormoner og frygtsomhed, 
  • at sammenligne frygtresponset i to håndteringstests med resultater opnået ved konkurrencer for unge sportsheste,
  • at bestemme forholdet mellem testosteronkoncentrationen i hesteserum og -spyt, for eventuelt fremover at kunne anvende spyt-tests til sportsheste.

 

Heste med høj testosteronkoncentration var mindre frygtsomme

I Studiet fik 141 varmblodsheste målt deres frygtrespons i to forskellige håndteringstests (Moving object test og Bridge test). En blodprøve til bestemmelse af serumkoncentrationen af testosteron (hopper, vallakker og hingste) og serum østradiol (hopper) blev udtaget før testen blev gennemført, og hestenes puls blev målt under testen. To til fire uger senere deltog hestene i udvalgte konkurrencer. Under konkurrencerne fik 50 af de 141 heste udtaget spytprøver tre gange dagligt tre dage i træk til bestemmelse af spyttets kortisolkoncentration.  

Resultaterne peger på, at en højere koncentration af testosteron hos hopper og vallakker er forbundet med lavere puls og mindre frygtreaktion ved håndteringstests. For hingstenes vedkommende var der en hurtigere tilvænning til en pludselig bevægelse af en genstand (Moving object test) hos de hingste med et højere testosteronniveau. Det var dog ikke muligt at vise en klar sammenhæng mellem hormonniveauer og præstation.

 

Kortisolniveauet i spyt øges ved konkurrencer
Der blev også indsamlet spyt-prøver fra 126 heste mellem tre og seks år i hestenes hjemme-miljø samt ved tre forskellige stævner, og sammenhængen med konkurrence-resultaterne blev undersøgt. Det viste sig, at der var sammenhæng mellem spyt-kortisolniveauet og konkurrence-resultatet ved ét af de tre stævner, men ikke ved de to andre. Spyttets kortisolniveau fulgte en døgnrytme med den højeste koncentration om morgenen og den laveste om aftenen. Dette gjaldt for prøverne fra hjemme-miljøet såvel som fra konkurrence-dagene. Kortisolkoncentrationen i spyt var højere ved konkurrencer end hjemme, og dressurheste havde et højere basalt kortisol-niveau ved konkurrencer end springheste. Fysisk udfoldelse forårsagede en stigning i kortisol-koncentrationen hos både spring- og dressurheste.

 

 

Figur: Effekt af tidspunkt på dagen (morgen, middag, aften) på spytkortisol-koncentrationer (ng/ml) hjemme og ved konkurrencerne (A) SH13 (Stallion Show 13) og (B) YHC (Young Horse Championship). Inden for dage: søjler med forskellige bogstaver afviger signifikant fra hinanden (P< 0,05).  

 

Spyt kan ikke erstatte blodprøver til måling af testosteron

Endnu et studie havde til formål at undersøge sammenhængen mellem testosteronkoncentrationen i henholdsvis spyt og serum hos heste, samt at indhente yderligere information om testosterons fysiologi (døgnrytme og koncentrationsniveau) hos vallakker og hopper. Testosteronniveauet i spyt korrelerede ikke med serumkoncentrationen af testosteron, og det kan ikke anbefales at bruge spyt som substitut for serum i målinger af testosteronniveauer hos heste.

 

Ny viden kan bidrage til bedre træning og præstation

Denne afhandling bidrager med ny viden om sammenhængen mellem præstation under konkurrence, frygtsomhed og koncentrationen af testosteron, østradiol og kortisol i unge varmblodsheste. Et konkurrencemiljø kan forårsage et øget basis-kortisolniveau, specielt i mere frygtsomme heste, men ikke nok til at ændre kortisols døgnrytme.

Sammenhængen mellem hormonniveau og præstation er ikke klar, men en øget koncentration af testosteron og østradiol kan nedsætte hestes frygtrespons under håndteringstests. Yderligere studier af sammenhængen mellem frygtrespons og de hormonelle ændringer der sker i hoppens reproduktionscyklus vil bidrage med viden så træning og præstation under konkurrencer kan optimeres.

Her kan du læse den fulde ph.d.-afhandling ”The relationship between hormones and performance in warmblood sport horses”.   

 

Flere oplysninger

Dyrlæge, Ph.D. Rikke Munk Andersen, Højgård Hestehospital, Odense

E-mail: rm@eqvet.dk