Aarhus University Seal

Konference om velfærd hos dyr der holdes i naturen trak fulde huse

Interessen var stor, da Videncenter for Dyrevelfærd forleden holdt konference i Aarhus. Fokus var på velfærden hos dyr, der holdes i naturen, som det sker i de danske naturnationalparker. Et emne, der de seneste måneder har været genstand for stor debat både i medier og blandt fagfolk.

Photo: Eva Søndergaard, AU

De 150 tilhørere var en blandet skare – fra landmænd, NGO’er og folk, der arbejder med naturpleje og rewilding i det daglige, til eksperter, ansatte fra styrelserne for fødevare, landbrug og natur og repræsentanter for dyreholdere.

Dagen var delt i to, hvor man om formiddagen først fik en gennemgang af, hvorfor vi holder store dyr i naturen for naturens skyld. Den stod professor i biologi og centerleder for Center for Biodiversitetsdynamik Jens Christian Svenning fra Aarhus Universitet. Herefter var Renée Meissner, der driver sit eget firma Herds & Homelands, igennem online fra Holland, hvor hun fortalte om sine mange års erfaring med rewilding i Holland, dyrenes adfærd og velfærd i disse aktiviteter, samt hvordan rewilding projekterne betragtes i offentligheden i Holland. Peter Sandøe fra Københavns Universitet fortalte om de etiske dilemmaer i forbindelse med dyrehold i naturnationalparkerne, og Tom Bengtsen fra Fødevarestyrelsen kom med en gennemgang af dyrevelfærdsloven, og hvordan den forholder sig til naturpleje og rewildingprojekter. Formiddagen blev afsluttet med debat mellem tilhørerne og oplægsholdere.

Eftermiddagen var viet til forskning i dyrevelfærd, hvor Janne Winther Christensen fra Institut for Husdyrvidenskab fortalte om velfærd hos store græssere i naturen. Dernæst adresserede Katy Overstreet fra Københavns Universitet spørgsmålet om, hvorvidt dyr holdt i naturen skal betragtes som tamme eller vilde.

Karen Thodberg, Institut for husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, afsluttede talerrækken med et oplæg om menneskers relation til dyr i naturen. Dagen blev afrundet med endnu en diskussionsrunde, hvor tilhørerne havde mulighed for at stille spørgsmål og selv komme på banen med pointer om et område, der rummer mange hensyn og aspekter.

Jan Tind Sørensen, professor ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet, var tovholder bag konferencen. Han siger: ”Jeg er glad for det flotte fremmøde, og at vi fik en bred og konstruktiv debat, hvor de mange aspekter af det her komplekse emne blev tydelige. Velfærd hos dyr, der holdes i naturen er noget, der optager folk, som sommerens debat også har vist, og vi fik vist, at forskningen ikke kun kan bidrage til at kvalificere debatten, men også skabe et vidensgrundlag, der er væsentlig for udvikling, regulering og overvågning af hold af dyr i naturen.”

Se præsentationerne her

Jens Christian Svenning

Rennée Meisner

Peter Sandøe

Tom Bengtsen

Janne Winther Christensen

Katy Overstreet

Karen Thodberg