Aarhus University Seal

Kostbart og succesfuldt råmælksforsøg med stor målbar effekt

I løbet af 2017 er der gennemført et større forsøg med råmælksfodring af nyfødte kalve på DKC, AU-Foulum. Forsøget blev udført i forbindelse med et stort GUDP projekt COLOGUARD. I denne artikel kan du læse om, hvilke erfaringer, muligheder og fordele erhvervet har haft i forbindelse med dette forsøgsarbejde.

Som SMV virksomhed er der store fordele i at samarbejde med et universitet med uddannet personale, faciliteter, og forskere, der kan ansøge myndighederne om de nødvendige dyreforsøgstilladelser. Foto: Christine M. Røntved.

GUDP projektet COLOGUARD består af 5 partnere, herunder de tre virksomheder Calvex, Ultraaqua, Cmr On-Site RD samt Aarhus og Aalborg Universitet. Projektet handler om at udvikle et nyt apparat, som kan kombinere en række teknologier i en effektiv og ressourceøkonomisk proces, der sikrer ren råmælk til kalven, uden at de vigtige antistoffer i mælken går tabt.


Forsøg med ”short cuts” og stor statistisk målbar effekt

I projektet indgik først et pilotforsøg, hvor kalve blev fodret med råmælk udsat for forskellige tids- og effektbehandlinger og testet for mulige bivirkninger. Den direkte test i kalve in vivo (dvs. i et levende dyr) resulterede i en stor tidsbesparelse med hurtige svar på råmælksbehandlingens effekt på kalvene fremfor at behandlingerne først skulle testet in vitro (dvs. uden for et levende dyr fx i et laboratorie).

Det efterfølgende hovedforsøg blev designet i fællesskab med AUs forskere og staldpersonale, og udført som et blindt forsøg, hvor kalvene blev fodret med tre forskellige behandlede råmælkstyper og fulgt i første levemåned. Behandlingerne var kodet og derfor ukendt for stald- og laboratoriepersonalet.

I forsøget blev der stillet specifikke krav til råmælkens kvalitet (>Brix 22%), mængde (4 L), kalvens fødselsvægt (>35 kg) samt fodringstiden i relation til kælvning (< 2 timer), som blev dokumenteret ved videoovervågning. Dette medførte, at kalvene ved 36-48 timer i gennemsnit opnåede et blodniveau på 24 ± 6 g antistof (IgG)/L samt at >97% af kalvene nåede over 10 g IgG/L, grænsen for acceptabel råmælksimmunisering. Trods relativt få kalve (n =30) resulterede forsøget i store målbare og statistisk signifikante forskelle mellem vores forsøgs-behandlinger, og konkluderes derfor som en stor succes.    


Omkostningsfulde dyreforsøg

Dyreforsøg kræver en dyreforsøgstilladelse. Her er det som SMV virksomhed en stor fordel at samarbejde med et universitet med uddannet personale, faciliteter, og forskere, der kan ansøge myndighederne om de nødvendige dyreforsøgstilladelser. Dyreforsøg kræver endvidere meget personale og er udgiftstunge at gennemføre især på malkekvæg. Som SMV virksomhed med interesse for kvæg kan det derfor være en stor økonomisk fordel at samarbejde med et universitet omkring et projekt, idet alle universitets udgifter kan dækkes via projektets midler, og universiteterne ofte har en lav overhead (<10%). Går du som SMV virksomhed med tankerne om at søge midler til et GUDP-projekt eller lignende projekttype, der involverer dyreforsøg, er det derfor en god en idé at få en snak med universitetet i god tid.

                                                                       

Studerende skaber win-win

Samarbejdet med AU muliggjorde også inddragelsen af en masterstuderende i kalveforsøget. Det blev en win-win for alle parter, idet universitet fik færdiggjort en masterstuderende; projektet fik udført ekstra arbejde for de samme midler, og den studerende fik rig mulighed for en masse ”hands on” erfaring med dyreforsøg med erfarent staldpersonale, samt at indgå i et samarbejde på tværs af universitet og erhverv.    

Lærerigt samarbejde

Da vi som virksomhed og universitet arbejder meget forskelligt og med forskellige mål, kan de to parter lære meget af hinanden. Som i alle samarbejdsrelationer er det vigtigt tidligt i forløbet at få forhandlet og afstemt de indbyrdes forventninger i forhold til samarbejdet samt projektets økonomi og tidsramme. Kompromiser skal indgås, og så må man ind i mellem være modig og klippe en hæl og en tå - det skaber de bedste forsøgsresultater på den lange bane. 

Læs mere om GUDP-forsøget COLOGUARD.

 

Mere information

Dyrlæge, PhD Christine Maria Røntved

Cmr Onsite RD

E-mail: cmr@cmr-on-site.dk