Aarhus University Seal

Kreaturchaufførers viden om malkekøers transportegnethed

I foråret 2016 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt chauffører, der kørte kreaturer til slagteri i Danmark. Undersøgelsen viste, at ca. en tredjedel af chaufførerne var jævnligt eller ofte i tvivl om en kos egnethed til transport. Det tyder på, at der er et behov for mere uddannelse af chaufførerne.

Ca. en tredjedel af de chauffører, der deltog i undersøgelsen, var jævnligt eller ofte i tvivl om en kos egnethed til transport. Foto: Anne Hels

En undersøgelse gennemført ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet har afdækket kreaturchaufførers viden om og erfaringer med malkekøers transportegnethed.

66 chauffører, svarende til cirka en tredjedel af alle kreaturchauffører i Danmark, deltog i undersøgelsen. Ca. en tredjedel af chaufførerne var jævnligt eller ofte i tvivl om en kos egnethed til transport, og denne tvivl hang ikke sammen med tidspres eller manglende erfaring i branchen. Tværtimod var de chauffører, der brugte mere end 75 % af arbejdstiden på at køre med kreaturer, statistisk sikkert mere i tvivl om konkrete køers transportegnethed end de chauffører, der brugte en mindre del af arbejdstiden på kørsel med kreaturer.

Chaufførernes viden

Studiet viste, at chaufførerne i mindre grad har fået deres viden om dyrs transportegnethed på det lovpligtige AMU-kursus og i højere grad har opnået viden andre steder fra, sandsynligvis sidemandsoplæring. Det så ud til, at chaufførernes viden om reglerne om transportegnethed ikke var helt så god, som de selv forventede. Der var en tendens til, at hvis chaufførerne oplyste, at de jævnlig brugte viden fra AMU-kurset, så var deres viden om transportegnethed også større. Det tyder på, at nogle chauffører havde udbytte af AMU-kurset.

Behov for mere uddannelse

6 ud af 10 chauffører mente, at de bar en urimelig del af ansvaret for vurdering af dyrs transportegnethed. Chaufførerne kan få bøder, hvis de vurderer forkert. Da tidspres og fysiske forhold ikke så ud til at være årsag til vanskeligheder ved vurderingen, er uddannelse af chaufførerne et godt bud på forbedring. Det foreslås at diskutere transportegnethed ved at se på konkrete levende dyr eller at se videoklip af slagtedyr.

Studiet blev gennemført af dyrlæge Anne Hels, som det afsluttende speciale på masteruddannelsen i dyrevelfærd ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Vejledere på masterprojektet var: Seniorforsker Mette S. Herskin, seniorforsker Peter T. Thomsen og postdoc Inger Anneberg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.

Link til det fulde speciale: ”Kreaturchaufførers viden om og erfaring med malkekøers transportegnethed”.

 

Artiklen har været bragt i Ny Kvægforskning, september 2016

 

Flere oplysninger 

Dyrlæge Anne Hels, Fødevarestyrelsen
E-mail: anxh@fvst.dk