Aarhus University Seal

Kvægbruget skal blive mere bæredygtig

Ny professor skal gøre det muligt at producere mælk med endnu lavere klima- og miljøbelastning. Det skal blandt andet ske ved bedre udnyttelse af biomasse og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

I sin nye rolle skal Peter Lund være en nøglespiller i forskning, der dækker hele værdikæden, men med særlig fokus på bæredygtig produktion af lokaldyrket foderprotein. Foto: Jesper Rais
I sin nye rolle skal Peter Lund være en nøglespiller i forskning, der dækker hele værdikæden, men med særlig fokus på bæredygtig produktion af lokaldyrket foderprotein. Foto: Jesper Rais

I de kommende år forventes det, at den globale efterspørgsel på animalske produkter stiger betydeligt. Det skyldes både den globale befolkningstilvækst og at velstanden stiger i mange lande.

Husdyrbruget er en af de mest betydende kilder til udledning af klimagasser, og en fortsat stigende produktion af animalske produkter nødvendiggør, at der kommer endnu mere fokus på reduktion af husdyrproduktionens klima- og miljøpåvirkning.

Målt på udledningerne per liter mælk, så er dansk kvægbrug allerede en af verdens mest klima- og miljøeffektive fødevareproduktioner. Men da Danmark er storproducent af mælk, smør, ost og andre mejeriprodukter, udgør klima- og miljøpåvirkning fra mælkeproduktionen en betydelig post i det nationale klimaregnskab. En medvirkende årsag er, at den danske husdyrproduktionen i høj grad er baseret på import af foderprotein, som kan dyrkes lokalt.

En mulighed for at reducere klima- og miljøpåvirkningen fra mælkeproduktionen er f.eks. ved i langt højere grad at udnytte biomasser og biprodukter til at producere foder til køerne. Og det er netop formålet med et nyt professorat og et femårigt projekt, som Arla og Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) har oprettet i fællesskab.

Den ny professor bliver Peter Lund, der kommer fra en stilling som seniorforsker i Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. Hidtil har Peter Lunds forskning primært handlet om at forbedre udnyttelsen af næringsstoffer i foderet til malkekøer, og det er fortsat et kerneområde.

I sin nye rolle skal den ny professor i samarbejde med Arla, primærerhvervet, Institut for Husdyrvidenskab og andre forskere i CBIO - være en nøglespiller i forskning, der dækker hele værdikæden, men med særlig fokus på bæredygtig produktion af lokaldyrket foderprotein. Målet er således at udvikle bæredygtige produktionssystemer og koncepter for recirkulering, herunder raffineringsmetoder og foderprodukter baseret på grønne afgrøder, marin biomasse samt bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

- Via professoratet får jeg mulighed for at gennemføre forskning, der yderligere kan reducere mælkeproduktionens klima- og miljøaftryk, siger Peter Lund, der dog ikke lægger skjul på, at det bliver en vanskelig opgave:

- Målt på produktniveau er den danske mælkeproduktion allerede blandt verdens mest klimaeffektive. Hvis vi skal nå længere – og samtidig sikre at produktionen er rentabel i Danmark - er der behov for et tæt, interdisciplinært forskningssamarbejde, som omfatter hele mælkeproduktionskæden og involverer alle aktører – lige fra foderproducenter til mejeriselskaber, siger Peter Lund.

Peter Lund er tiltrådt i sin nye stilling pr. 1. september 2018.


Yderligere oplysninger

Professor Peter Lund
Institut for Husdyrvidenskab, AU
Tlf. 40157673
E-mail: peter.lund@anis.au.dk