Aarhus University Seal

Mere græs til køerne betyder mere biodiversitet

Når græs udgør en større andel af køers foderration, formindskes tabet af biodiversitet.

Biodiversiteten har godt af, at køerne får græs. Foto: Janne Hansen

Forskere fra Aarhus Universitet har ved hjælp af en ny engelsk metode beregnet effekten på biodiversitet ved at give køer mere græs i deres foderration.

 

Forskernes beregninger viser, at når jorden dyrkes med økologisk korn vil 36 procent af planteartsrigdommen blive tabt sammenlignet med den naturlige vegetation. Til sammenligning vil der være 33 procent flere arter i en økologisk, ugødet græsmark sammenlignet med den naturlige vegetation.

 

Læs mere i det seneste nummer af Ny KvægForskning.