Aarhus University Seal

Miljøvenlige fodringsstrategier til kvier

Forsøg, ved AU Foulum, med forskellige niveauer af protein og fedt i foderet til kvier tyder på, at metanudskillelsen fra kvieopdræt kan reduceres med ca. 6 % ved tilskud af fedt, uden at det går ud over den senere mælkeydelse.

Pasning og fodring af kvier er et tema, der fortløbende bør ofres opmærksomhed, så de kan blive til sunde og holdbare køer med stort ydelsespotentiale. Samtidig er der, af miljømæssige årsager, et ønske om at reducere proteintildelingen, da overskudsprotein vil ende i urinen som urea og øge ammoniakfordampningen. Der er ligeledes et ønske om, at kvægbruget reducerer klimabelastningen ved bl.a. at mindske metanemissionen, hvilket f.eks. kan opnås ved tilsætning af fedt til foderrationen.

Ved AU-Foulum er der derfor gennemført et forsøg med to niveauer af protein og to niveauer af fedt i foderet til kvier. Resultaterne tyder på, at metan emissionen fra kvieopdræt kan reduceres med ca. 6 % ved tilskud af fedt. Ligeledes viser resultaterne, at proteinniveauet i foderret til kvier kan være relativt lavt – i hvert fald i perioder – uden at det går ud over den senere mælkeydelse, og at det samlede forbrug af protein dermed kan reduceres.

Læs mere i Ny Kvægforskning, juni 2015

Flere og mere detaljerede resultater fra forsøget kan ses i DCA rapport nr. 60 fra april 2015.