Aarhus University Seal

Ny viden om liggeadfærd hos malkekøer

Både race, alder samt tidspunkt i laktationen har betydning for, hvor meget køer ligger ned. Det viser forskning ved Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet. Jerseykøer ligger ned i væsentligt kortere tid end Holstein køer. Fælles for begge racer er, at liggetiden ændrer sig gennem laktationen og at denne ændring følger et bestemt mønster.

 I løbet af de seneste år har de lakterende køer i både Jerseyholdet og det ene Holsteinhold ved Danmarks KvægforskningsCenter, Aarhus Universitet, været udstyret med en sensor som måler koens liggetid (AfiTagII). Målet med dette har dels været at få mere viden om sensorens nøjagtighed og dels at få mere viden om, hvor meget køer ligger ned på tværs af race, alder og laktationsstadie. 

Måler sensoren rigtigt?

Første skridt var at undersøge, hvor præcist sensoren måler koens liggetid. Det har vi undersøgt, både ved at sammenligne AfiTagII liggetiden med liggetiden målt med en anden valideret sensor (IceQuebes, IceRobotics), samt liggetiden ved direkte observationer af 20 køer på henholdsvis spaltegulv og dybstrøelse. I undersøgelsen indgik både Jersey og Holstein køer. 

Når fejl i rådata er fjernet, viser vores resultater, at liggetiden kan måles med stor præcision medAfiTagII. Desværre observerede vi også en del hårafskrab og sår på benet, hvor sensoren var monteret. Derfor er der behov for en anden udformning af sensoren og /eller stroppen.

Jersey ligger ned i kortere tid end Holstein køer

Data viser, at Jerseykøer ligger ned i betydeligt kortere tid end Holstein køer, både i første laktation og i senere laktationer (figur 1). Men selve forløbet hen over laktationen var ikke afhængig af race.

Figuren viser ændring af liggetiden gennem laktationen, hvor x-aksen viser dage i laktationen og y-aksen køernes liggetid i timer. Tallet 1 angiver 1. kalvkøer og +2 angiver, at der er tale om 2.kalvskøer eller mere.


Tiden ændrer sig hen gennem laktationen

Liggetiden ændres hen gennem laktationen. For begge racer var der, for de unge køer (1.kalvs), tale om, at den daglige liggetid steg med mere end 2 timer i løbet af de første 3 måneder af laktationen. For de ældre køer (anden laktation eller mere) sås et fald i liggetiden de første 4-6 uger efter kælvning, hvorefter liggetiden steg hen mod slutningen af laktationen. Vi har fundet tilsvarende ændringer i liggetiden gennem laktationen i fire danske løsdrift besætninger med malkestald (Maselyne et al., 2017, Research in Veterinary Science, Vol. 110, 02.2017, p. 1-3).

Sammenhængen mellem disse ændringer i liggetid hen over laktationen og koens øvrige adfærd samt energibalance undersøges nærmere i den kommende tid. Det er muligt, at koens robusthed hænger sammen med evnen til at opretholde en tilstrækkelig lang liggetid.

 

Mere information

Lene Munksgaard og Julie Cherono Schmidt Henriksen,
Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Lene.Munksgaard@anis.au.dk