Aarhus University Seal

Optimeret råmælksbehandling undersøges ved DKC, AU Foulum

Et nyt forsøg ved Danmarks Kvægforskningscenter skal undersøge, hvilken effekt en ny behandlingsmetode af råmælken har på kalvene.

I forsøget undersøges kalvenes immunisering og sundhed, når råmælken er ubehandlet eller behandlet med den netop udviklede prototype.

I GUDP-projektet ColoGuard samarbejder firmaet Calvex med bl.a. Institut for Husdyrvidenskab, AU Foulum og CMR On-Site v. Christine Maria Røntved omkring muligheder for optimering af eksisterende behandlingsformer af råmælk til kalve.

Betydningen af råmælksmanagement
Idet kalve fødes uden aktivt immunforsvar, er god råmælksmanagement af afgørende betydning for (kvie-) kalvens udvikling og dens mulighed for at udnytte det medfødte potentiale for mælkeproduktion.
Hans Chr. Christiansen, der er udviklingschef hos Calvex fortæller, at god råmælksmanagement i hovedtræk handler om, at kalven tildeles mest muligt råmælk med højst muligt koncentration af antistoffer hurtigst muligt efter fødsel.
”En behandling af råmælken kan være relevant i de tilfælde, hvor der er et uønsket højt niveau af skadelige bakterier og/eller risiko for overførsel af smitsomme sygdomme via råmælken” siger Hans Chr. Christiansen, der endvidere fortæller, at eksisterende behandlingsformer af råmælk er baseret på en opvarmning af råmælken til 60 ?C i 60 minutter i et vandbad.

Prototype til ny behandling af råmælk testes i efteråret 2017
Målet i  ColoGuard-projektet er, at udvikle en mere effektiv og energivenlig metode end de nuværende til behandling af råmælken. Der er blevet udviklet en prototype til en ny og innovativ behandlingsmetode til behandling af råmælken, og metoden skal nu afprøves i et forsøg på AU-Foulum med 30 kalve dette efterår. I forsøget følges kalvenes immunisering og sundhed, når råmælken er ubehandlet eller behandlet med den netop udviklede prototype.

Forsøget løber frem til udgangen af 2017.

Flere oplysninger

Jakob Sehested, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: Jakob.Sehested@anis.au.dk