Aarhus University Seal

Reduceret energiforbrug i kvægstalde

Danmarks Kvægforskningscenter har i perioden 2013 – 2014 gennemført et projekt omkring reducering af energiforbruget i kvægstalde med mælkeproduktion i samarbejde med SEGES Kvæg. Målet var at finde og afprøve udstyr, som er rentabelt og effektivt til at reducere energiforbruget i kvægstalde. I denne artikel kan du læse om de afprøvede tiltag samt effekten heraf.

Nyinstalleret KAESER trykluftkompresser med oliekøling og varmegenvinding. Foto: Linda S. Sørensen

I et tæt samarbejde med en energikonsulent fra Energimidt blev der fundet frem til, hvilket tiltag der ville være mest rentable at gennemføre på Danmarks Kvægforskningscenter. Der er bl.a. blevet udskiftet gamle lysstofrør med LED-rør, udskiftet tre ældre trykluftskompressorer med en ny og mere energieffektiv og etableret varmegenvinding på kompressorens oliekøling.

Læs den fulde artikel i Ny Kvægforskning. april 2015