Aarhus Universitets segl

Forskeruddannelsesprogram

Forskeruddannelsesprogrammet Animal Science, som udbydes af Institut for Husdyrvidenskab, har omkring 40 ph.d.-studerende og et optag på omkring 10 studerende årligt.

Programmets overordnede mål er at levere en stærk og avanceret forskeruddannelse inden for husdyrbrug med særligt fokus på dyrs sundhed, velfærd og ernæring. Uddannelsesprogrammet arbejder på at sikre en høj kvalitet i ph.d.-uddannelsen med henblik på at tiltrække dygtige studerende.

Det sikrer vi ved at udvikle relevante og attraktive kurser og tilbyde effektiv, kompetent og inspirerende vejledning. Forskeruddannelsesprogrammet omfatter tre tematiske områder:

 • Dyresundhed
 • Dyrevelfærd
 • Ernæring

Forskeruddannelsensprogrammets videnskabelige kerneområder er ernæring, mikrobiel tarmflora, forskellige aspekter af fysiologi, etologi, immunologi, sygdomsmekanismer og sygdomsforebyggelse samt styring og beslutningsstøtte i husdyrbruget. Forskningen omfatter endvidere dyremodeller til undersøgelse af næringsstofomsætning og -udnyttelse, sygdomskomplekser og reproduktion af betydning for menneskers ernæring og sundhed.

Animal Science-programmet har et stærkt fokus på økologisk husdyrproduktion på tværs af temaområderne. 

Tilgængelige forskningsfaciliteter

Er du tilknyttet Institut for Husdyrvidenskab har du adgang til følgende forskningsfaciliteter:

 • Operationsstuer
 • Intensivfaciliteter, herunder respirationskammer-laboratorium
 • Laboratoriedyr
 • Infektionsstald
 • Pelsdyrfarm
 • Fjerkræfaciliteter
 • Svinefaciliteter
 • Kvægfaciliteter/Danmarks Kvægforskningscenter (DKC)
 • Hestefaciliteter
 • Faciliteter for økologiske dyr

Er du tilknyttet Institut for Husdyrvidenskab og instituttets forskere, er der desuden adgang til unikke og moderne laboratoriefaciliteter som:

 • Proteom- og metabolismeplatform
 • Fysiologiplatform
 • Celle- og reproduktionsbiologisk platform
 • Ernæring og dyrefoderplatform
 • Immunologi og mikrobiologiplatform

Geografisk placering

Ph.d.-studerende vil typisk blive placeret på AU Foulum ved Viborg, hvor al forskning ved instituttet udføres. Ph.d.-studerende må forvente at blive involveret i bachelor- og kandidat-undervisning, der foregår i Aarhus.