Aarhus University Seal

Aarhus Universitet tilbyder en efteruddannelse i dyrevelfærd

Aarhus Universitet tilbyder en masteruddannelse til dyrlæger, rådgivere, lærer på landbrugsskoler og andre professionelle aktører indenfor dyrevelfærd.

Opgrader din viden om dyrevelfærd på en masteruddannelse på Aarhus Universitet. Foto: Janne Hansen

Arbejder du med dyrevelfærd i dit professionelle virke og trænger du til ny inspiration og en mere videnskabelig tilgang til emnet, så har du mulighed for at efteruddanne dig på Aarhus Universitet. Danmarks eneste efter- og videreuddannelse i vurdering af husdyrvelfærd åbner nu igen for tilmelding. Den toårige uddannelse er på deltid og forankret på Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet.

Baggrunden for uddannelsen er den store offentlige og ofte kritiske interesse for landbrugsdyrs velfærd. Det har medført et stigende behov for, at landmænd kan dokumentere husdyrenes velfærd og behov fra myndigheder, rådgivere, slagterier, mejerier og pelsauktioner for løbende at kunne kontrollere og dokumentere husdyrenes velfærd.

Masteruddannelsen har til formål at efter- og videreuddanne personer, der i det daglige direkte eller indirekte er beskæftiget med husdyrvelfærd. En stigende informationsmængde på området gør, at for eksempel undervisere i dyrevelfærd har brug for faglige opgradering.

Dyrevelfærd i centrum

Uddannelsens målgruppe er derfor blandt andet landbrugsskolelærere, kontrollører og rådgivere i Fødevarestyrelsen og NaturErhverv, dyrlæger, der arbejder med sundhedsrådgivning, rådgivere og konsulenter i landbrugsorganisationerne samt folk, der arbejder indenfor f.eks. økologisk rådgivning eller i frivillige organisationer med fokus på dyrevelfærd.

Masteruddannelsen er på kandidatniveau og har fokus på såvel biologiske, produktionsmæssige, forvaltningsmæssige som politiske aspekter inden for husdyrvelfærd. Den er tilrettelagt, så folk kan passe et job ved siden af. Det er et krav for at komme ind på uddannelsen, at man har mindst to års relevant erhvervserfaring samt en relevant bacheloruddannelse.

Til sommer har den første gruppe masterstuderende gennemført uddannelsen:

- Evalueringerne fra det første hold har været meget positive, og vi har fået flere gode forslag til forbedringer fra de studerende. Vi forventer, at disse forbedringer vil gøre vores uddannelse endnu mere relevant for målgruppen. Vi vil følge op på, hvordan de færdige mastere anvender deres nye kompetencer på jobbet, siger professor Jan Tind Sørensen, der er leder for uddannelsen.

Der holdes et informationsmøde om uddannelsen på Aarhus Universitet torsdag den 26. marts kl. 16-18. Du kan tilmelde dig her:

Yderligere oplysninger om uddannelsen og download af brochure findes her.

Yderligere oplysninger: Professor Jan Tind Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab, e-mail janTind.sorensen@anis.au.dk, telefon: 8715 79 23, mobil: 2078 3343