Aarhus University Seal

Alternative strategier til forebyggelse af fravænningsdiarré hos smågrise

Efter juni 2022 er det slut med at bruge medicinske niveauer af zinkoxid til smågrise de to første uger efter fravænning fra soen. Dette giver udfordringer i forhold til at undgå fravænningsdiarré hos smågrisene. Forskere på Aarhus Universitet har derfor udarbejdet et litteratur-review over strategier med potentiale til at erstatte medicinsk zink.

Pattegrise dier hos soen. Foto: Anders Trærup.
Forskere på Aarhus Universitet har udarbejdet et litteratur-review over strategier med potentiale til at erstatte medicinsk zink. Foto: Anders Trærup, AU.