Aarhus University Seal

Inspirationsdag for gymnasielærere afholdt på AU-Foulum

For tredje år i træk gik institutterne Husdyrvidenskab, Fødevarer og Agroøkologi, Aarhus Universitet, sammen om at afholde en inspirationsdag for gymnasielærere på AU-Foulum. Arrangementet løb af stablen fredag den 21. september og samlede 25 interesserede lærere, der drog hjem med ny inspiration til deres undervisning i fagene bioteknologi, biologi, fysik og matematik.

Starten går til en vellykket inspirationsdag for gymnasielærere på AU-Foulum.
Starten går til en vellykket inspirationsdag for gymnasielærere på AU-Foulum. Foto: Lotte Hansen
Hands-on-øvelser i laboratoriet.
Hands-on-øvelser i laboratoriet. Foto: Merete Brødsgaard Henriksen
Rundvisning i faciliteterne på AU-Foulum.
Rundvisning i faciliteterne på AU-Foulum. Foto: Merete Brødsgaard Henriksen

Forskerne fortalte om kål, protein og klimabelastning

Flere deltagere havde rejst langt for at være med til gymnasielærerdagen og nød at lande med en kop kaffe under lektor Jakob Sehesteds velkomst. Efter velkomsten gik programmet over i den faglige del med oplæg af forskere fra de deltagende institutter: Lektor Hanne Lakkenborg Kristensen, Institut for Fødevarer fortalte om "Dyrkning af bitre kåltyper og rodfrugter samt effekt på sensorik og sundhed", postdoc Lene Stødkilde-Jørgensen, Institut for Husdyrvidenskab fortsatte med "Kan vi dække det stigende proteinbehov med alternative proteinkilder", og seniorforsker Ib Sillebak Kristensen afsluttede med "Landbrugets produktion og fødevarernes klima-/miljøbelastning".

Deltagerne fik inspiration i laboratorierne

Eftermiddagens program bød på præsentation af institutternes tilbud til gymnasieklasser i form af klassebesøg og ambassadørdage, SRP m.m. samt præsentation af agrobiologiuddannelsen. Herefter skulle deltagerne aktiveres, idet der var gjort klar til besøg i forskellige laboratorier, hvor deltagerne fik mulighed for at prøve hands-on-øvelser under overskrifterne "Bioaktive stoffer i fødevarer", "Fra mælk til ost", "Bioraffinering af græs – protein til foder og fødevarer" og "Jorden som filter".

Efter fælles opsamling og svar på spørgsmål blev dagen afsluttet med en spændende rundvisning i forskningsfaciliteterne.

Inspirationsdag afholdes igen i 2019

De deltagende institutter forventer at afholde inspirationsdag igen i september 2019.  Dato vil blive annonceret på hjemmesiden og via nyhedsbreve.


Yderligere oplysninger:

Seniorforsker Stig Purup, Institut for Husdyrvidenskab, stig.purup@anis.au.dk


 

Læs mere om tilbud til gymnasieklasser i form af klassebesøg og ambassadørdag

Læs mere om SRP-tilbud

Læs mere om agrobiologiuddannelsen