Aarhus University Seal

Masser af gæster til Åbent Landbrug på DKC i Foulum

Dyr og personale på Danmarks Kvægforskningscenter kan nu puste ud og se tilbage på endnu et velbesøgt Åbent Landbrug arrangement i søndags. Vejret var mildt og godt og næsten 1000 gæster valgte at tilbringe en stor del af søndagen på at besøge det populære kvægforskningscenter i Foulum.

Allerede før åbningen kl. 10 stod de første familier klar til at opleve Danmarks Kvægforskningscenter. Foto: Linda S. Sørensen.
Det er et hit hos de fleste børn at opleve malkerobotten i aktion. Foto: Linda S. Sørensen.
Der var kø for at få udstedt sit helt eget traktorkørekort. Foto: Linda S. Sørensen.
Klappekalvene havde skarp konkurrence fra en kat om børnenes opmærksomhed. Foto: Linda S. Sørensen.

Allerede inden det sidste skilt var banket i jorden og fodring af køerne overstået stod de første børnefamilier parate ved indgangen til at iføre sig futter og engangskitler – klar til at gå på opdagelse i staldene på Danmarks Kvægforskningscenter for at se på dyr, robotter og store maskiner.

Som vanligt var der masser af aktiviteter for de mange gæster – både af de sjove og af de mere seriøse indslag. Ud over at se køer og malkerobotter, kunne børnene klappe kalve, lege i halmborgen inde i laden eller gå på opdagelse i halmlabyrinten udenfor. Der var også mulighed for at erhverve sig et traktorkørekort for de mindste – efter gennemførelse af ”traktorbanen”, hvilket var meget populært. Imens kunne de vokse hygge sig ved bordene og købe varme pølser af Lions Club i laden. Her var Danmarks Jægerforbund også på pletten for at fortælle om jagt og imens kunne de tilhørende nyde smagsprøver på krondyrkølle tilberedt direkte fra grillen.

På platformen i kostalden var der uddeling af smagsprøver fra Arla og rundt omkring i staldafsnittene var der plancher med et væld af information om den akutelle forskning. Bl.a. om forsøg, hvor småkalve fodres med tang i mælken for at se om det giver dem en bedre tarmsundhed. Endvidere var der information om et højaktuelt forsøg om tørkefodring af køer, som hurtigt er blevet sat i værk på baggrund af den seneste varme sommer. Her ser forskerne nærmere på, om det er muligt at fodre køer med mindre eller slet ingen grovfoder i foderrationen. Også køerne, som skal ophøre med at malke er i fokus i øjeblikket. Målet er her at finde frem til den mest hensigtsmæssige managementstrategi i denne overgangsfase.

 

Ved indgangen blev der traditionen tro uddelt en familie-gårdquiz, som ivrigt blev løst af børnene, med hjælp fra de vokse, ved at studere de mange plancher om forsøgene. Du kan se eller gense plancherne i listen nedenfor:

Alternativ vinterfodring af malkekøer ved tørke

Kan tang sikre kalve en bedre tarmsundhed?

Bedre grovfoder med mekanisk behandling

Hvad betyder det for koen at gå fra høj mælkeproduktion til ingen malkning?

Små grupper kan gavne velfærden hos køer der lige har kælvet

Malkekøer kan give mere mælk, hvis kløvergræs-ensilage erstattes med PULP

Optimal fodring af slagtekalve efter fravænning

Den motivationsbaserede kælvningsboks

På vores høstmarked var der i år salg af honning og smykker, is og saft, brændte mandler og legetøj. Her var der også mulighed for at ryste smør, hvilket var rigtigt populært både hos børnene og de voksne.

En meget populær aktivitet hos både børn og vokse var at ryste sit helt eget smør. Foto: Linda S. Sørensen

En held del gæster fik endnu en stor oplevelse med hjem. En kalv kom til verden i én af kælvningsboksene i løbet af dagen og det må siges at være noget af et tilløbsstykke. Endelig blev der uddelt en morgenmadsske fra ARLA ved udgangen til stor glæde for de mange børn.

 

Tak til alle vores gæster og for den positive interesse for vores landbrug- og forskningssted og på gensyn til vores næste Åbent Landbrug arrangement.

 

Flere oplysninger

Linda Søndergaard Sørensen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet

E-mail: lindas.sorensen@anis.au.dk