Aarhus Universitets segl

Den selvstyrende ko

Projektets formål 

- at udvikle et koncept for en kælvningsafdeling, der indebærer forbedret kælvningsmanagement med reduceret arbejdsindsats gennem kendskab til og udnyttelse af koens naturlige kælvningsadfærd.

 

Baggrund

Moderne kælvningsafdelinger består typisk af en fællesboks til højdrægtige køer med tilhørende enkelt kælvningsbokse. Køerne flyttes til en ren enkelt kælvningsboks ved tegn på forestående kælvning. I praksis bliver køerne ofte ikke flyttet i tide og kælver i en beskidt fællesboks, hvilket øger risiko for børbetændelse og kalvedødelighed, eller de flyttes meget sent i kælvningsforløbet, hvilket forstyrrer kælvningen, forlænger kælvningsforløbet og øger risiko for kælvningskomplikationer, børbetændelse samt andre produktionssygdomme.

Projektets hovedindhold
Idéen med dette projekt består i at udnytte koens naturlige tendens til at søge isolation fra flokken før kælvning og udvikle et stalddesign, hvor koen har mulighed for selv at søge væk fra flokken i kælvningens tidlige fase. Dermed kan hun kælve alene og uforstyrret i en ren enkeltkælvningsboks, og opholde sig med kalven de første timer efter kælvning.

Projektet er inddelt i fem arbejdspakker:

  1. Boksdesign: Her fastlægges, ved hjælp af præferenceforsøg, hvilken type afskærmet område højdrægtige køer foretrækker at bruge som isolation, 

  2. Udvikling af selvlukkende låge: Her undersøges og udvikles det lågesystem, som giver koen optimale betingelser for adgang til boksen,

  3. Forudsætninger for ”selv-isolering”: Her undersøges det, om erfaring med enkeltkælvningsboksen samt den selvlukkende låge er en forudsætning for, at koen søger isolation før kælvning,

  4. Design af kælvningsbokse, der kan stimulere køers isolationsøgning: Her designes åbne kælvningsbokse, der kan stimulere køers isolationsøgning,    

  5. Undersøgelse hos mælkeproducent; køers præference for størrelse af afskærmning: Det undersøges om køerne selv vil søge væk fra flokken før kælvning, og om en stor afskærmning får flere køer til at søge ind i kælvningsboksene ved kælvning end en lille afskærmning.

 

Projektet gennemføres i samarbejde med staldinventarfirmaet Jyden Bur A/S, der står for den tekniske udvikling af kælvningskonceptet i Arbejdspakke 2 og 4. Arbejdspakke 1 og 3 gennemføres ved Danmarks Kvægforskningscenter, Blichers Allé; Institut for Husdyrforskning, Aarhus Universitet, mens arbejdspakke 5 gennemføres hos en mælkeproducent.

 

Resultater/relaterede artikler