Aarhus Universitets segl

Projektliste-grise

Forskningsprojekter med grise

PigParadigm - bekæmpelse af antibiotikaresistens

PigParadigm - bekæmpelse af antibiotikaresistens

Preventing Infection in the Gut of developing Piglets – and thus Antimicrobial Resistance – by disentAngling the interface of DIet, the host and the Gastrointestinal Microbiome

Læs mere om PigParadigm

Projektleder: Charlotte Lauridsen

Projektperiode: 2022-2026

Far-Vel Protein

Reduceret protein i foder skal forbedre søers faring og råmælksydelse og grisenes overlevelse.

Formålet er at øge søernes råmælksydelse og få søerne til at fare hurtigt via bedre ernæring, og derigennem forbedre pattegrisenes overlevelse. Det vil samtidigt forbedre foderudnyttelsen og reducere miljøbelastningen (N) og klima aftrykket (CO2).

Læs mere om Far-Vel projektet

Projektleder: Martin Tang Sørensen

Institutioner: Insititut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (AU), SEGES

Projektperiode: 2022-2024

ORGFOS

Organisk fosfor fra knogler som erstatning for traditionel mineralsk mono-kalciumfosfat (ORGFOS).

Formålet er at vurdere, om EU godkendt, billig og bæredygtigt organisk di- og trikalcium-fosfat (orgDCP og org­TCP) udvundet fra knogler, helt eller delvist kan erstatte traditionel mono-kalcium fosfat (MCP) i svinefoder.

Læs mere om ORGFOS projektet

Projektleder: Tina Skau Nielsen

Institutioner: Insititut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (AU-ANIVET)

Projektperiode: 2023

GRATIS - Grønt protein til slagtegrise

Formålet med projektet er at undersøge langtidsholdbarheden samt kød- og spisekvaliteten af nedfrosset kød fra grise fodret med Grønt protein for at understøtte omstillingen til klimavenlig proteinforsyning.

Læs mere om GRATIS projektet

Projektleder: Lene Stødkilde-Jørgensen

Institutioner: Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Fødevarer - Aarhus Universitet

Projektperiode: 2022-2024

Ablacto+ - Bioteknologisk bekæmpelse af fravænningsdiarré

Ablacto+, er et banebrydende nyt produkt til bekæmpelse af fravænningsdiarré i smågrise.  Dette samarbejdsprojekt mellem Bactolife ApS, Novozymes A/S, DTU Bioengineering, AU-ANIS og SEGES har til formål at understøtte den videre produktudvikling af Ablacto+ og definere dosis, formulering, administration og sikkerhed for det endelige produkt.

Læs mere om Ablacto+ projektet

Projektdeltager:  Nuria Canibe
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2020-2023 

Winter Feeding of Organic Sows - WIFI

Der udvikles vinterfoderstrategier under hensyntagen til dyrenes indtag af
ensilage. Projektet giver ny videnskabelig viden om
1) Energi og proteinbehov hos udendørs søer fodret på to proteinniveauer og
2) Indtag og udnyttelse af forskellige typer af grovfoder og hvordan disse
påvirker proteinbehovet og søernes huld, reproduktion og
kuldresultater.  

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Maria Eskildsen
 
Institution(er): Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab og Institut for Agroøkologi,
Aarhus Universitet; SEGES og Vestjyllands Andel.

Projektperiode: 2020-2023

Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare

The PPILOW project aims to co-construct through a multi-actor approach solutions to improve the welfare of poultry and pigs reared in organic and low-input outdoor farming systems. 

Read more about the PPILOW project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2019-2024