Aarhus Universitets segl

Projektliste-grise

Forskningsprojekter med grise

Far-Vel Protein

Reduceret protein i foder skal forbedre søers faring og råmælksydelse og grisenes overlevelse.

Formålet er at øge søernes råmælksydelse og få søerne til at fare hurtigt via bedre ernæring, og derigennem forbedre pattegrisenes overlevelse. Det vil samtidigt forbedre foderudnyttelsen og reducere miljøbelastningen (N) og klima aftrykket (CO2).

Læs mere om Far-Vel projektet

Projektleder: Martin Tang Sørensen

Institutioner: Insititut for Husdyr- og Veterinærvidenskab (AU), SEGES

Projektperiode: 2022-2024

GRATIS - Grønt protein til slagtegrise

Formålet med projektet er at undersøge langtidsholdbarheden samt kød- og spisekvaliteten af nedfrosset kød fra grise fodret med Grønt protein for at understøtte omstillingen til klimavenlig proteinforsyning.

Læs mere om GRATIS projektet

Projektleder: Lene Stødkilde-Jørgensen

Institutioner: Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Fødevarer - Aarhus Universitet

Projektperiode: 2022-2024

Ablacto+ - Bioteknologisk bekæmpelse af fravænningsdiarré

Ablacto+, er et banebrydende nyt produkt til bekæmpelse af fravænningsdiarré i smågrise.  Dette samarbejdsprojekt mellem Bactolife ApS, Novozymes A/S, DTU Bioengineering, AU-ANIS og SEGES har til formål at understøtte den videre produktudvikling af Ablacto+ og definere dosis, formulering, administration og sikkerhed for det endelige produkt.

Læs mere om Ablacto+ projektet

Projektdeltager:  Nuria Canibe
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2020-2023 

Winter Feeding of Organic Sows - WIFI

Der udvikles vinterfoderstrategier under hensyntagen til dyrenes indtag af
ensilage. Projektet giver ny videnskabelig viden om
1) Energi og proteinbehov hos udendørs søer fodret på to proteinniveauer og
2) Indtag og udnyttelse af forskellige typer af grovfoder og hvordan disse
påvirker proteinbehovet og søernes huld, reproduktion og
kuldresultater.  

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Maria Eskildsen
 
Institution(er): Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab og Institut for Agroøkologi,
Aarhus Universitet; SEGES og Vestjyllands Andel.

Projektperiode: 2020-2023

SUPIAF - Bæredygtig protein ingrediens som dyrefoder - GUDP projekt

Formålet er at videreudvikle bakterielt proteins potentiale i foder til smågrise og opdrætsfisk. Produktet vil blive optimeret i forhold til næringsstofbehovet hos ovennævnte opdrætsarter, så det fremadrettet kan indgå i foderfirmaers foderblandinger som en bæredygtig proteiningrediens eller et funktionelt additiv. 

Læs mere om protein-projektet.

Projektleder:  Mette Olaf Nielsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet; DTU Aqua; BioMar; Danish Agro; UNIBIO.

Projekt periode: 2020-2022 

Grise uden antibiotika: En grisemodel for colitis-complex diarre med fokus på mikrobiel fermentering i tyktarmen

Formålet er at karakterisere den mikrobielle sammensætning og forgæringsmønstret i afføring hos grise med og uden colitis-complex diarré (CCD) og bl.a. bruge den viden til at etablere en ny sygdomsmodel for CDD i grise.

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Tina Skau Nielsen
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2020-2022 

Fodr grisene og træn enzymerne før fravænning (FORFRA)

Formålet med FORFRA er at udvikle et nyt fodringskoncept til smågrise, som sikrer fravænning med høj tilvækst uden udvikling af diarre og uden anvendelse af medicinsk zink og antibiotika. 

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Mette Skou Hedemann
 
Institution: Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2019-2022 

Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare

The PPILOW project aims to co-construct through a multi-actor approach solutions to improve the welfare of poultry and pigs reared in organic and low-input outdoor farming systems. 

Read more about the PPILOW project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2019-2024 

Veterinærforlig III: Betydning af råmælksindtag/fødselsvægt samt supplerende mælk/fodring i dieperioden hos den fravænnede gris (7-30 kg).

Formålet er at fremme grisenes sundhed ved fravænning ved at have fokus på tiltag i dieperioden, der har betydning for grisenes robusthed og forebyggelse af sygdomme. Det overordnede mål er at opnå viden om, hvordan tidlig udvikling påvirker robusthed og modstandskraft over for sygdomme efter fravænning, hvor grisen er særligt udfordret.

Læs mere om grise-projektet.

Projektleder:  Charlotte Lauridsen
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projekt periode: 2018-2022