Aarhus Universitets segl

Projektliste-Fjerkræ

Forskningsprojekter med fjerkræ

Best Practice Hens - viden bedste praksis hos hønniker og æglæggere i burfrie systemer

Projektet har til formål at indsamle viden om bedste praksis, hvad angår hold af hønniker og æglæggere i burfrie systemer (i stald, på friland og økologiske), som kan understøtte omstillingen til burfrie systemer til æglæggere i EU.

Læs mere om BestPracticeHens-projektet

Projektdeltager: Anja Brinch Riber
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2021-2023   

Poultry and PIg Low-input and Organic production systems’ Welfare

The PPILOW project aims to co-construct through a multi-actor approach solutions to improve the welfare of poultry and pigs reared in organic and low-input outdoor farming systems. 

Read more about the PPILOW project.

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2019-2024 

Uønsket adfærd i skrabeægsproduktionen

Formålet er at udpege risikofaktorer for udvikling af uønsket adfærd således, at dyrevelfærden og produktiviteten i skrabeægsproduktionen kan forbedres. 

Læs mere om fjerkræ-projektet

Projektdeltager: Anja Brinch Riber
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab, 
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2020-2023   

ORPHEUS - Nye strategier til reduktion af fosfor i den økologiske ægproduktion

Det overordnede formål med ORPHEUS er at reducere fosfor i fjerkrægødning gennem en markant reduktion i foderindholdet og samtidig udvikle en ny strategi for tildeling af calcium, der sænker hønernes behov for fosfor og reducerer udskillelsen. 

Læs mere om Orpehus-projektet

Project partner:  Sanna Steenfeldt
 
Institution(s): Department of Animal Science,
Aarhus University

Project period: 2021-2022