Aarhus Universitets segl

Projektliste-Heste

Forskningsprojekter med heste

Metanproduktion fra heste fodret med forskellige grovfoderrationer

Forsøgets formål er undersøge forskellige fodermidlers nedbrydning og gasproduktion med en laboratoriemetode og derefter udvælge to foderrationer, hvor metanproduktionen måles på heste.
Målet er, at genere ny viden om metanproduktion fra heste i Danmark fodret med fiberrige foderrationer, viden der er en forudsætning for at udvikle et mere klima- og miljøvenligt hestehold.

Læs mere om Metanproduktion fra heste..

Projektleder: Anne L.F. Hellwing

Institutioner: Inst. Husdyrvidenskab (AU), NMBU, SEGES

Projektperiode: 2022-2023

Ridesikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker i hesteholdet

Projektets overordnede formål er at reducere antallet af ride- og arbejdsulykker med heste, gennem analyse og formidling af 15 års dansk og international forskning inden for frygtreaktioner hos heste. 

Læs mere om projektet om ridesikkerhed

Projektdeltager:  Janne W. Christensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2020-2021 

Insektbelastning hos heste

Projektets overordnede formål er at finde og udbrede løsninger til skygge og reduktion af insektbelastning til heste under danske forhold.

Læs mere om projektet om insektbelastning hos heste

Projektdeltager:  Janne W. Christensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2019-2020 

Betydning af ryttervægt for sportsponyers belastning

Projektet har til formål at tilvejebringe konkret data, som kan bidrage til udarbejdelse af retningslinjer for ryttervægt i forhold til hestens vægt og kropsbygning til gavn for hestens velfærd og holdbarhed.

Læs mere om projektet om betydning af ryttervægt

Projektleder:  Janne W. Christensen,
 
Institution(er): Institut for Husdyrvidenskab,
Aarhus Universitet

Projektperiode: 2018-2019