Aarhus Universitets segl

DKC som LivingLab

Projektets formål

at tilbyde DKC som et ”Livinglab” og oplyse om værdien og brugen af data i et moderne kvægbrug og herigennem bidrage til, at udvikle muligheder for dataanvendelse ude i kommercielle besætninger.

Projektets baggrund og hovedindhold

Fremadrettet vil der blive endnu større fokus på de ”standard data”, der typisk er til rådighed i de moderne maskiner/udstyr, der sælges til kommercielle besætninger. Meget udstyr sælges i dag med forskellige standard data, men det kan oftest være svært for kvægbrugerne og konsulenterne at vurdere kvaliteten af data.

DKC har stor erfaring og ekspertise i både at evaluere og bruge ”standard data” fra maskiner/udstyr, men også vurdere kvaliteten af flere forskellige typer af data. Projektet skal bidrage til, at denne viden og ekspertise gives videre til kvægbesætninger i Danmark, så landmænd og konsulenter bliver bedre til at vælge udstyr, der bidrager med relevante data og dokumentation på bedriftsniveau, samt at allerede indsamlede data i højere grad anvendes.

Målet er at gøre firmaer mere bevidste om, hvad data kan bruges til, og hvilken værdi det giver for kvægbruget, når data deles på tværs af udstyr/firmaer. DKC vil herigennem bidrage til, at udvikle muligheder for dataanvendelse ude i kommercielle besætninger. 

Aktiviteterne i ”Livinglab” tanken omfatter, at konsulenter, firmaer og andre interessenter inviteres til møder og workshops om udfordringerne og mulighederne i brugen af data, samt for drøftelse omkring muligheder ved at data kombineres på tværs af udstyr og systemer.

 

Formidling fra projektet

Invitation til inspirationsdag den 26. januar 2023