Aarhus Universitets segl

Far-Vel Protein - Reduceret protein i foder skal forbedre søers faring og råmælksydelse og grisenes overlevelse

Projektets formål og baggrund
Formålet er at øge søernes råmælksydelse og få søerne til at fare hurtigt via bedre ernæring, og derigennem forbedre pattegrisenes overlevelse

Projektets hovedindhold
Projektet vil tilvejebringe ny viden om søers behov for protin og aminosyrer i sendrægtighed og udfaldet forventes at reducere antal dødfødte grise og øge overlevelsen af levendefødte.

  • Arbejdspakke 1:Dosis-respons forsøg med lavt indhold af råprotein og stigende mængder af frie aminosyrer i foderet i sidste UGE af drægtighedsperioden
  • Arbejdspakke 2: Dosis-respons forsøg med lavt indhold af råprotein og stigende mængder af frie aminosyrer i foderet i sidste MÅNED af drægtighedsperioden,
  • Arbejdspakke 3: Betydning af fødselsforløbet og råmælksindtaget for pattegrises overlevelseschance.

Ydermere inddrager vi NøjSom projektet (bevilliget af Svineafgiftsfonden), hvor vi undersøger søers N balance i sendrægtighed. Læs mere om NøjSom projektet
 

Projektets formidling
Der skrives 3 danske artikler til fagmagasiner med de overordnede konklusioner fra de 3 delaktiviteter. Derudover skrives 3 videnskabelige publikationer, der indsendes til internationalt anerkendte tidsskrifter med peer review. Resultaterne præsenteres også via foredrag i Danmark enten ved fodringsseminar, fagligt nyt eller svinekongressen og ved erfamøder samt foredrag arrangeret af landboforeninger, foderstoffirmaer og dyrlæger. Endeligt præsenteres resultaterne også på en international konference.