Aarhus Universitets segl

Best practice - manual

Der skete en fejl.

Vis debug information

Ni anbefalinger til forebyggelse af mælkefeber

Nedenfor finder du en oversigt over de ni anbefalinger samt baggrunden for dem, som er resultat af projekt "Forebyggelse af mælkefeber i økologiske malkekvægbesætninger", der blev afviklet i 2017.

1. Afgræsning

Ved sommerafgræsning er det vigtigt, at du lader goldkøerne græsse på en mark uden kløver, enten som 

 • Restriktiv afgræsning
 • Ekstensiv afgræsning

Læs mere

2. Fodring sommer og vinter

Det er vigtigt, at køer på græs suppleres sideløbende med foder og goldkomineraler, enten 

 • De sidste 7-14 dage før kælvning
 • Eller: Hele afgræsningsperioden 

Læs mere

3. Foder til goldkøer om vinteren

Det er vigtigt at du får lavet en goldko-foderplan, som mixes i fodervogn og tilpasses ved foderskift 

 • Brug goldmineraler af god kvalitet
 • Undgå bælgplanter
 • Begræns mængde af græsensilage, ved brug af gule fodermidler

Læs mere

4. Opstaldning af goldkøer

Du bør opstalde dine goldkøer under gode forhold 

 • Der skal være god plads i kælvningsområdet
 • En ædeplads per goldko
 • Opstald kælvekvier og goldkøer i separate kælvningsområder 

Læs mere

5. Flytninger og stress

Når køer skal flyttes, er det vigtigt, du undgår koen bliver stresset

 • Flytning enten 7-10 dage før kælvning eller så tæt på kælvning som muligt
 • Flyt minimum to køer ad gangen

 

Læs mere

6. Kælvning og malkning efter kælvning

Kælvninger kan foregå såvel inde som ude, men kræver opsyn

 • Kig på koen
 • Lad koen kælve i et område, hvor du passerer mange gange dagligt

Læs mere

7. Efter kælvning

Efter kælvning

 • Bør ko og kalv gå for sig selv i minimum 24 timer
 • Undlad at malke 3.kalvs og ældre de første 24 timer (evt. kun til kalven)

Læs mere

8. Kalciumprodukter

Især ved ældre køer skal du være opmærksom på øget risiko for mælkefeber, og du kan med fordel tilbyde koen lunkent vand evt. med et kalcium produkt i, lige efter kælvning

 • Det er vigtigt at have rutinemæssig fokus på 3.kalvs køer og ældre med faste procedurer

Læs mere

9. Fede køer

Du bør anvende huldvurderinger som grundlag for afgoldning tidspunkt. Du bør undgå

 • Fede køer
 • At køerne enten taber sig eller tager på i goldperioden

 

 Læs mere

De ni anbefalinger (printervenlig version)