Aarhus Universitets segl

GRATIS - Grønt protein til slagtegrise

Projektets baggrund og formål 

Importen af sojaskrå udgør en af de største klimabelastninger fra dansk landbrug og det er afgørende, at dansk svineproduktion bidrager til klimaløsninger og finder alternative proteinkilder for at reducere udled-ningen af drivhusgasser fra produktionen af grisekød.

Formålet med projektet er at undersøge langtidsholdbarheden samt kød- og spisekvaliteten af nedfrosset kød fra grise fodret med Grønt protein for at understøtte omstillingen til klimavenlig proteinforsyning.

Projektets hovedindhold

GRATIS er bevilliget af Svineafgiftsfonden som et add-on projekt til projektet Eco-efficient pig production and local protein supply” (ENTRANCE),, bevilliget gennem Organic RDD7. Entrance skal bestemme den  Ernæringsmæssig værdi af græsbaseret fodring  samt Effekten af græsbaseret fodring på udskillelsen af næringsstoffer og klimagasser hos økologiske slagtegrise.

GRATIS projektet vil bestemme kød- og spisekvaliteten samt langtidsholdbarheden af kød fra de økologisle grise i Entrance og dermed bidrage med vigtig viden omkring effekten af  græsbaseret fodring og alternative proteinkilder.

Projektperiode og offentliggørelse

Projektet løber i 2022 til 2024. Præsentation af forsøgsresultater og anbefalinger i efteråret 2023 på national kongres, fagtidsskrifter samt i peer reviewed tidsskrift.