Aarhus Universitets segl

Højere foderindtag for alle grise inden fravænning

Projektets formål og baggrund
Formålet med dette projekt er at undersøge hvordan pattegrisenes foderindtag før fravænning kan stimuleres med forskellige strategier, som udnytter pattegrisenes naturlige fødesøgningsadfærd og dermed forbedre produktiviteten og sundheden blandt pattegrise både før og efter fravænning.

Dette forsøg adskiller sig fra tidligere forsøg ved ikke kun at fokusere på enten management eller ernæring, men en kombination, for at stimulere grisenes foderindtag. Hvilke tiltag og kombinationen af tiltagene, som skal afprøves, vil blive diskuteret og afgjort af projekt- og følgegruppen.
Projektet understøtter fondens effektmål om at reducere pattegrisedødeligheden, fastholde det lave antibiotikaforbrug, samt reducere foderforbruget til produktion af 30-kg grise.

Projektets aktiviteter

  • Litteraturstudie omkring pattegrisefodring
  • Forsøg med stimulering af foderoptag i pattegrise

Projekts udbytte og offentliggørelse
I første bevillings år forventes projektet at levere:
• Et litteratur review indsendt til et videnskabeligt tidsskrift med open access, så alle kan få adgang til
resultaterne
• En artikel til et fagtidsskrift
• Et til to opslag eller videoer på ANIVET’s hjemmeside og sociale medier
• En præsentation, oplæg eller lignende
• Et forsøg med stimulerende fodring af pattegrise er gennemført
• Ny information og viden til anbefalinger og retningslinjer vedr. fodring af pattegrise og smågrise

Projektet og dets resultater offentliggøres og formidles:
• På nationale møder, seminarer og konferencer, i f.eks. ekspertgrupperne for farestaldsrådgivning og
vækstmanagement, på fodringsseminar eller grisekongres, som afholdes af SEGES Innovation og
Landbrug & Fødevarer
• I populærfaglige artikler, i f.eks. Fagmagasinet Svin eller Hyo
• I opslag på ANIVET’s hjemmeside og sociale medier, f.eks. på Facebook og LinkedIn
• På internationale konferencer i form af en poster eller en mundtlig præsentation, f.eks. på Midwest
Section Meeting eller EAAP
• Som peer-reviewed artikler i internationale journals (f.eks. i Livestock Science, Animal eller Journal
of Animal Science)

Projektets resultater forventes offentliggjort medio 2025

Se mere om aktiviteter og publikationer ->