Aarhus Universitets segl

Kan koen få det bedste af begge verdener – positive oplevelser ved at opfostre sin kalv og efterfølgende stress-fri adskillelse?

Nyheder

2024

2023

2022


Projektets formål og baggrund
 

I Danmark og i store dele af verden adskilles ko og kalv typisk inden for det første døgn efter fødslen. Adskillelse inden for det første døgn giver mindre brølen og rastløshed hos ko og kalv end senere adskillelse, men den tidlige adskillelse kritiseres jævnligt for at forhindre naturlig omsorg og diegivning. Vi ved dog meget lidt om de positive virkninger for koen af at opfostre sin kalv.

Projektet foreslår nye metoder til at måle fordele for koen, så som tilknytning, positive oplevelser og neurobiologisk funktion, ved at opfostre sin kalv enten hele eller dele af døgnet.

Projektets hovedindhold

Projektet udvikler og integrerer de nye metoder med det formål at fastlægge virkningen på koen af forskellig opstaldning med kalven, samt forskellige skånsomme metoder til fravænning og adskillelse fra kalven.

Hermed bidrager projektet med viden, der er nødvendig for at implementere management af køer og kalve sammen, der maksimerer positive oplevelser og minimerer stressende oplevelser for koen.

Projektperiode og offentliggørelse
Projektet starter 1. januar 2021 og varer til 31. 05 2024. 
Projektets resultater, som forventes at foreligge ved projektets afslutning, offentliggøres på ANIVET's hjemmeside, ved nationale kongresser, i nationale fagtidsskrifter, og vil danne grundlag for artikler i internationale tidsskrifter med peer-review.